Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας 2021-2022
Ιούν 25 2022

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ της ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης [πράξη Σ.Δ. 34/24.06.22] για το σχολικό έτος 2021-22

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης ανήκει στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (έτος ίδρυσης 1836), η οποία διοικείται από 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στα Σχολεία της Φ.Ε. οργανώνεται, ελέγχεται και αξιολογείται από την Εποπτεία των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων, την Επόπτρια και τους Συντονιστές Ειδικοτήτων για τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, ως Σχολείο Ιδιωτικό-Ισότιμο προς τα Δημόσια Σχολεία, ακολουθεί διευρυμένο πρόγραμμα σπουδών 40 ωρών διδασκαλίας την εβδομάδα ενισχύοντας τα διδακτικά αντικείμενα που προβλέπει η νομοθεσία του ΥΠΑΙΘ.

Τη σχολική χρονιά 2021-22 φοίτησαν στο Σχολείο 237 μαθητές[1], ενώ ο Σύλλογος Διδασκόντων απαρτίζεται από 37 καθηγητές. Το κτήριο του Σχολείου, στους Ελαιώνες Πυλαίας, διαθέτει 9 αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες και σύνδεση στο διαδίκτυο, 4 αίθουσες ξένων γλωσσών, 5 εργαστήρια (Φυσικών Επιστημών, Βιολογίας, Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Εικαστικών-Μουσικής), καθώς και αμφιθέατρο εκδηλώσεων. Στον ευρύχωρο περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται 5 ανοιχτά γήπεδα (ποδοσφαίρου, βόλεϊ και μπάσκετ) και ένα κλειστό Γυμναστήριο.

Το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης επιδιώκει την παιδαγωγική ισορροπία, προσφέροντας στους μαθητές του ποιοτική και ουσιαστική γνώση, καλλιεργώντας κοινωνική συνείδηση και αλληλεγγύη, αναπτύσσοντας ποικίλες δεξιότητες σε ένα σχολικό περιβάλλον ακαδημαϊκό και ταυτόχρονα ανθρώπινο. Η Παιδεία συναρμόζεται με τον Πολιτισμό σε μια γόνιμη και αποκαλυπτική σύζευξη παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, η καινοτομία συμπλέει με τις ανθρωπιστικές αξίες και η επιστημονική κατάρτιση των διδασκόντων συνοδεύεται από το ενδιαφέρον και τη διαρκή στήριξη στους μαθητές. Μέλημά μας παραμένει, παράλληλα με την πρόοδο και την υψηλή επίδοση στα μαθήματα, η ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών μας, η καλλιέργεια δημοκρατικού ήθους, η ανάπτυξη της ελεύθερης και κριτικής σκέψης, η διαμόρφωση ολοκληρωμένων, δημιουργικών και εντέλει χαρούμενων ανθρώπων.

Η πορεία της φετινής σχολικής χρονιάς 2021-22 σημαδεύτηκε από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία, με τις επιπτώσεις και τις δεσμεύσεις της στην καθημερινή λειτουργία, αλλά και την επίμονη προσπάθεια όλων να διατηρηθεί κατά το δυνατόν η ομαλότητα στη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρά τις εγγενείς δυσκολίες και σε πείσμα των συνθηκών, το Σχολείο επέδειξε αξιοθαύμαστη ετοιμότητα και ενσυναίσθηση, ευελιξία και προσαρμογή στις νέες συνθήκες, και ανταποκρίθηκε με επάρκεια στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτής της χρονιάς. Ο υψηλός βαθμός ανθεκτικότητας του Σχολείου –απόρροια τόσο της οργάνωσής του αλλά και της υποστήριξης που έλαβε από τη διοικητική δομή και τις υπηρεσίες της Φ.Ε., όσο και της αυταπάρνησης και της οξυμμένης ευαισθησίας, της συνέπειας και υπευθυνότητας των εκπαιδευτικών του– επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι διατηρήθηκε και ενισχύθηκε η μαθητική ταυτότητα, στηρίχθηκε ποικιλότροπα η ταλαιπωρημένη -και ενίοτε κλονισμένη- ψυχική ισορροπία των μαθητών, η διδακτέα ύλη ολοκληρώθηκε κανονικά με βάση τα προβλεπόμενα καθώς δεν χάθηκε ούτε μία ώρα μαθημάτων, ενώ παράλληλα αξιοποιήθηκε στο έπακρο ο μηχανισμός για την υποστήριξη και συμπαράσταση των μαθητών, με τη χρήση και εναλλακτικών μορφών συνεργασίας (πλατφόρμα τηλεφωνικής συνεργασίας καθηγητών-γονέων, πυκνή ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ Σχολείου-οικογενειών, καθώς και μεταξύ καθηγητών-μαθητών. Είναι, πάντως, γεγονός ότι η μετάβαση σε έναν «κανονικό» τρόπο λειτουργίας του Σχολείου θα πρέπει πρωταρχικά να θεραπεύσει (σε γνωστικό και, κυρίως, σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο) τις πολλαπλές συνέπειες και επιπτώσεις, που έχει αφήσει η περιπέτεια της πανδημίας σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και Μαθησιακή Λειτουργία

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ[2]

Θ.Α.1

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

[Με βάση τον συλλογικό προγραμματισμό υλοποιήθηκαν τα εξής 3 Σχέδια Δράσης, που τεκμηριώνουν την αποτίμηση του Θ.Α.1:

‣ «Επιμένοντας στην εκπαιδευτική καινοτομία, με νέες διδακτικές προτάσεις, ετεροπαρατήρηση, συνδιδασκαλίες, διαθεματικές εργασίες και εναλλακτική αξιολόγηση.»

‣ «Αξιοποιώντας και συμμετέχοντας στην αρσακειακή παιδεία.»

‣ «Δίνοντας ευκαιρίες για ατομική βελτίωση και διακρίσεις μέσα από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εξετάσεις και συνέδρια.»

Με την υλοποίησή τους επιδιώχθηκε η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, η καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης, η εμπέδωση αξιών και η πρόοδος και βελτίωσή τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου συνέχισαν να προετοιμάζουν συστηματικά τη διδασκαλία τους, να εκπονούν καθημερινά σχέδιο μαθήματος και δραστηριοτήτων, να χρησιμοποιούν ποικιλία διδακτικών μεθόδων και εργαλείων, να αξιοποιούν κατάλληλα τον εξοπλισμό και τα μέσα (υλικά και ψηφιακά) που διαθέτει το Σχολείο, να συνεργάζονται με άλλες ειδικότητες σε διαθεματικές εργασίες (project) και να χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους για την αξιολόγηση των μαθητών.]

 

Με βάση τα παραπάνω, καταγράφονται ανά δείκτη τα εξής:

 

Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης.

‣ Ετεροπαρατήρηση: Πραγματοποιήθηκαν από 17 καθηγητές και 2 εξωτερικούς.

‣ Στο πλαίσιο φιλοξενίας της ομαδικής εικαστικής έκθεσης «Νεομάρτυρες: Πορεία προς την Ελευθερία» της Αγιορειτικής Εστίας στο Θέατρο των Αρσακείων Σχολείων, πραγματοποιήθηκαν τρεις δράσεις με ταυτόχρονη διαδικτυακή αναμετάδοση.

‣ Παρουσίαση της ομαδικής εικαστικής έκθεσης και διάλεξη εργαστηριακού χαρακτήρα για την εικονογραφία.

‣ Παρουσίαση του 23ου τεύχους του περιοδικού «Νεογράφημα» και του 227ου φύλλου της Μεσολογγίτικης εφημερίδας «Ελληνικά Χρονικά».

‣ Παρουσίαση του διαδραστικού χάρτη με τους Νεομάρτυρες Θεσσαλονίκης και περιχώρων, συνεργατική διαθεματική δημιουργία μαθητών της Β΄ και Γ΄ τάξης

‣ Κύκλος ομιλιών και έκθεση ζωγραφικής με θέμα «Ελληνική Επανάσταση: Η Παλιγγενεσία τού Ελληνικού Έθνους, η Γέννηση τού Ελληνικού Κράτους»

‣ Ημέρα Φυσικών Επιστημών

‣ 8ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο: «Πόλεις του 21ου αιώνα» και στα εργαστήρια αρχιτεκτονικής.

‣ Πραγματοποίηση του πειράματος του Ερατοσθένη.

‣ Συμμετοχή στις δράσεις του διαδικτυακού Μαθητικού ΡαδιοφώνουΡαδιοφωνικοί Μονόλογοι από το ΑιγαίοΟι φωνές των νεαρών προσφύγων ζωντανεύουν», «Το Νεογράφημα στο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνομαθητικές δημοσιεύσεις με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821», «Μυστικά για το περιβάλλον»]

‣ Δράσεις στον τομέα της φωτογραφίας οπτικοακουστικής δημιουργίας

‣ Συμμετοχή στο έργο eTwinning με τίτλο “Explorerla Grèce: découvrir sa langue et sa culture

‣ Η ευρωπαϊκή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης και οι σημερινές προκλήσεις μέσα από το βλέμμα των νέων.

‣ Ημέρα των Γραμμάτων

‣ Αφιέρωμα στον Κινηματογραφικό Θεοδωράκη

 

Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών

Όπως διαπιστώνεται από τον προηγούμενο δείκτη, οι μαθητές καλλιεργούν τις ψηφιακές τους δεξιότητες μέσα από την εκπόνηση εργασιών, τη συμμετοχή σε συνέδρια αλλά και την προετοιμασία για την απόκτηση πτυχίου ECDL.

 

Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίζονται στη διδασκαλία εξατομικευμένα και εξετάζονται προφορικά, όπως προβλέπεται.

 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας

Πολύτιμη βοήθεια για το διδακτικό έργο των καθηγητών αποτελεί η ψηφιακή πλατφόρμα, με πλούσιο διδακτικό υλικό, προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές και από το σπίτι. Στο ιστολόγιο του Σχολείου, επίσης, περιλαμβάνεται υλικό από δράσεις που προαναφέρθηκαν.

 

Ενασχόληση με Ομίλους, Σχολικές δραστηριότητες και Προγράμματα

Στο Σχολείο λειτούργησαν Όμιλοι απογευματινών δραστηριοτήτων και εκπονήθηκαν 13 Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και 3 Ευρωπαϊκά.

 

Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις

Καταγράφονται οι εξής συμμετοχές μαθητών:

‣ 13η Διαρσακειακή Συνάντηση Δημιουργικού Προφορικού Λόγου

14οι Α.ΛΟ.ΤΕ

‣ Διαγωνισμός «ΚΑΝ’ΤΟ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ»

‣ 5ος Ελληνικός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα.

‣ Συνεργασία με το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών.

‣ Διαγωνισμοί «Ο Θαλής» και «Πυθαγόρας».

‣ 8οι Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων και Λυκείων

‣ Διαγωνισμός «H Χρυσή τομή στη ζωή μας».

‣ 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας με το έργο «Νεομάρτυρες Θεσσαλονίκης και περιχώρων. Δημιουργία διαδραστικού χάρτη».

‣ Συμμετοχή όλων των μαθητών του Γυμνασίου στην Εβδομάδα Κώδικα 2021

‣ Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης»

‣ 14ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κ. Μακεδονίας με την εργασία «Δημιουργία σχολικών Podcasts».

‣ Διαγωνισμός για την «Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου».

‣ Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη».

‣ Συμμετοχή στην 1η Διαδικτυακή Πανελλήνια Γιορτή Γαλλοφωνίας.

‣ 2ος Μαθητικός Διαγωνισμός Θετικών Επιστημών στο ΔΕΛΑΣΑΛ

‣ 5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Bravo Schools.

‣ 7th ATSMUN.

‣ 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε.

‣ Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποιητικών γλωσσομάθειας των ξένων γλωσσών.

‣ TMUN και ACMUN.

‣ Διαγωνισμός γαλλόφωνου κόμικ με θέμα την Επανάσταση του 1821.

‣ 25ος Μαθητικός Διαγωνισμός της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

‣ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 2022.

‣ Μαθητική συνάντηση Δημόσιου Λόγου «CONSEIL DES JEUNES CITOYENS».

‣ Διαγωνισμός ορθογραφίας «Dictée Lavalloise».

Θ.Α.2

Σχολική Διαρροή – Φοίτηση

[Για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης του Θ.Α. 2 χρησιμοποιήθηκαν τα εξής:

‣     Τα απουσιολόγια των τμημάτων

‣     Οι καταχωρίσεις των απουσιών στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα σχολικών μονάδων myschool

‣     Το βιβλίο πράξεων του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων

‣     Η αλληλογραφία και το αρχείο του Σχολείου

‣     Αποφάσεις από το αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.]

 

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώθηκαν τα εξής:

 

‣     Η φοίτηση των μαθητών είναι συστηματική και οι μαθητές παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματά τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

‣     Κατά το τρέχον σχολικό έτος η ιδιαίτερη συνθήκη της εξάπλωσης της πανδημίας επηρέασε τη φοίτηση των μαθητών με αποτέλεσμα σχεδόν το 1/3 του συνόλου του μαθητικού δυναμικού να ξεπεράσει τις 100 απουσίες.

‣     Η σχολική διαρροή είναι σχεδόν μηδενική.

‣     Η μετάβαση των μαθητών τόσο από τη μία τάξη στην άλλη όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων επιτυγχάνεται ομαλά, καθώς διατηρείται σταθερός ο αριθμός των μαθητών και σημειώνονται υψηλά ποσοστά απορρόφησης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

‣     Το Σχολείο λαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των μαθητών για την μελλοντική τους ένταξη στην αγορά εργασίας, οργανώνοντας κάθε χρόνο την «Ημέρα Σταδιοδρομίας», με στόχο να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους στο χώρο τους επαγγελματίες, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα, για να λάβουν στο μέλλον με ωριμότητα και υπευθυνότητα τις αποφάσεις τους για τις σπουδές τους και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

‣     Όσον αφορά την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το Σχολείο μεριμνά για την ομαλή ένταξή τους στη μαθητική κοινότητα, υιοθετεί πρακτικές εξατομικευμένης ή διαφοροποιημένης διδασκαλίας και συνεργάζεται στενά με τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών για την πρόοδό τους.

‣     Προς την ίδια κατεύθυνση κρίνεται θετική και η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει η σχολική ψυχολόγος.

‣     Τέλος, θα διευκόλυνε το έργο όλων των εκπαιδευτικών η επιμόρφωσή τους σε ζητήματα εντοπισμού και διαχείρισης των διαφόρων τύπων μαθησιακών δυσκολιών με στόχο την απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μαθητών.

Θ.Α.3

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών

[Για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης του Θ.Α. 3 χρησιμοποιήθηκαν τα εξής:

‣     Τρία [3] ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν χωριστά ως εξής:

‣     Αξιολόγηση σχέσεων μεταξύ των μαθητών [από τους καθηγητές]

‣     Αξιολόγηση σχέσεων μεταξύ των μαθητών [από τους μαθητές]

‣     Ερωτηματολόγιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού [από τους μαθητές]

‣     Τεκμήρια τα οποία αναφέρονται σε δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Βελτιώνοντας το κλίμα και τις σχέσεις μας στο Σχολείο με τους συμμαθητές και τους καθηγητές».]

 

Με βάση τα παραπάνω, καταγράφονται ανά δείκτη τα εξής:

 

Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών.

‣        Το 76% των μαθητών πιστεύει ότι μπορεί να εκφράσει, από αρκετά έως πάρα πολύ, ελεύθερα την γνώμη του στα μαθήματα, στις ομαδικές εργασίες ή στις συζητήσεις για τα προβλήματα της τάξης και θεωρεί ότι οι καθηγητές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να συνεργάζονται οι μαθητές αρμονικά και αποτελεσματικά.

‣        Το 91% των μαθητών θεωρεί ότι στις ομαδικές εργασίες εντάσσεται εύκολα από αρκετά έως πάρα πολύ.

‣        Το 81% των μαθητών νιώθει άνετα, από πάρα πολύ έως αρκετά, να ζητήσει βοήθεια από τους συμμαθητές του, όταν δυσκολεύεται με τα μαθήματα.

‣        Το 95% των καθηγητών βοηθάει από πολύ έως πάρα πολύ τους μαθητές να εκφράζουν ελευθέρα την άποψή τους, φροντίζοντας παράλληλα να καλλιεργούν στην τάξη κλίμα συμμετοχικότητας.

‣        Το 81% των καθηγητών, από πολύ έως πάρα πολύ, ενθαρρύνει τους μαθητές και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ομαλές και δημιουργικές σχέσεις, ώστε να αισθάνονται άνετα και φιλικά μεταξύ τους, και το 89% των καθηγητών προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, όχι μόνο στα μαθήματα, αλλά για όλα τα θέματα της σχολικής ζωής.

 

Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας.

‣     Το 81% των μαθητών πιστεύει ότι όλα τα παιδιά γίνονται αποδεκτά, χωρίς διακρίσεις, με αποτέλεσμα να συνυπάρχουν αρμονικά μεταξύ τους.

‣     Όταν ζητείται βοήθεια από μαθητή, που δεν γίνεται αποδεκτός από τους συμμαθητές του, όλοι οι καθηγητές την προσφέρουν με προθυμία.

‣     Περίπου το 91% νιώθει άνετα και φιλικά στο Σχολείο.

‣     Πραγματοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια με στόχο να καλλιεργήσουν το αίσθημα της αποδοχής για το διαφορετικό: Συμμετοχή μαθητών της Α’ τάξης στη δραστηριότητα διαβούλευσης «Ζουμ στην τάξη μας και στο δικό μας Σχολείο» με τον πρώην Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Συμμετοχή του Β3 στο εργαστήριο ενσυναίσθησης «Εγώ και ο Άλλος» με το «Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση» σε συνεργασία με την «Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες», Συμμετοχή της Β’ τάξης στο εργαστήριο «Μπλοκάρουμε τον ρατσισμό στην τάξη μας, στο σχολείο, παντού» και Διαδικτυακή ξενάγηση στο Εβραϊκό Μουσείο και καλλιέργεια διαπολιτισμικότητας και σεβασμού της διαφορετικότητας.

 

Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων.

‣     Κατά τη φετινή σχολική χρονιά συστάθηκε μια ομάδα διαμεσολάβησης για θέματα σχολικού εκφοβισμού με τη συμμετοχή μαθητών από το 15μελές και τα 5μελή προεδρεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια συνεχής ανατροφοδότηση για τις εντάσεις και τις συγκρούσεις που προέκυπταν.

‣     Το 55% των μαθητών δήλωσε ότι δεν προκύπτουν συχνά συγκρούσεις στο σχολείο.

‣     Το 70% των μαθητών δήλωσε ότι οι καθηγητές παρεμβαίνουν με τον σωστό τρόπο και καθοδηγούν τους μαθητές στο να επιλύσουν αρμονικά το πρόβλημά τους.

‣     Το σύνολο των καθηγητών προσπαθεί να αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών με ευαισθησία, διακριτικότητα, αλλά και την απαιτούμενη συνέπεια, με γνώμονα την ομαλή λειτουργία του Σχολείου.

 

Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού.

‣     Το 73,5% των παιδιών δήλωσε ότι οι σχέσεις με τους συμμαθητές τους είναι καλές.

‣     Στο 57% των μαθητών έχει γίνει αντιληπτό περιστατικό σχολικής βίας ή εκφοβισμού.

‣     Το 88% των μαθητών έχει δηλώσει ότι δεν έχει δεχτεί κάποια μορφή βίας ή σχολικού εκφοβισμού.

‣     Τα περισσότερα παιδιά που έχουν υποστεί κάποια μορφή σχολικού εκφοβισμού έχουν απευθυνθεί στους γονείς τους και στους συμμαθητές τους ή σε άλλον καθηγητή, ενώ λιγότερα έχουν απευθυνθεί στον υπεύθυνο τμήματος ή στον σύμβουλο σχολικής ζωής.

‣     Το 50% των μαθητών έχουν μείνει ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση.

‣     Το 85% των παιδιών θεωρούν ότι τα μαθήματα αλλά και οι δράσεις του Σχολείου συμβάλλουν στην καταπολέμηση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού́.

‣     Σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με αυτό το θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου», «Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει», «Μπλοκάρουμε τον ρατσισμό στην τάξη μας, στο σχολείο, παντού», «Οι 10 κανόνες του Διαδικτύου».

Θ.Α.4

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών

[Για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης του Θ.Α. 4 χρησιμοποιήθηκαν τα εξής:

‣     Δύο ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια με κλειστού τύπου ερωτήσεις, τα οποία συμπληρώθηκαν χωριστά από μαθητές και εκπαιδευτικούς του Σχολείου.

‣     Τεκμήρια τα οποία αναφέρονται σε δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης «Βελτιώνοντας το κλίμα και τις σχέσεις μας στο Σχολείο με τους συμμαθητές και τους καθηγητές» και «Βαθαίνοντας τη δημοκρατία, καλλιεργώντας την κοινωνική ευαισθησία και την περιβαλλοντική ηθική», αλλά και των υπόλοιπων Σχεδίων Δράσεων, όπως: Podcasts με συνεντεύξεις καθηγητών από ομάδες μαθητών, Εκλογές πενταμελών μαθητικών συμβουλίων, Εκλογές δεκαπεντεμελούς μαθητικού συμβουλίου, Εκδρομές με την Α’, Β’ και Γ΄ τάξη, Συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Μαθαίνω, συζητώ για το περιβάλλον της πόλης μου” και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CLIVUT: Κλιματική Αξία των Αστικών Δασών, Εξωδιδακτική επίσκεψη στον Κύκλο, Εργαστήριο Αστικής Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας, Βιωματικό Εργαστήριο “Εγώ και ο άλλος” και “Μπλοκάρουμε το ρατσισμό στην τάξη μας, στο σχολείο, παντού”, Επιμορφωτικό σεμινάριο και βιωματικό εργαστήριο της “Ομάδας Διαμεσολάβησης και Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού” με σύμβουλο ψυχικής υγείας, Δραστηριότητα διαβούλευσης “Ζουμ στην τάξη μας και στο δικό μας σχολείο”, Δράση “Κινηματογράφος στο σχολείο”, Συμμετοχή στον μαθητικό διαγωνισμό “Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει”, Εορτασμός τσικνοπέμπτης και ημέρας κρέπας, Διαδικτυακή ξενάγηση στο εβραϊκό μουσείο και συμμετοχή σε προγράμματα προσομοίωσης όπως “μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη” και Μοντέλα Ενωμένων Εθνών (M.U.N.)]

 

Με βάση τα παραπάνω, καταγράφονται ανά δείκτη τα εξής:

 

Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών

Αναφορικά με την καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης καταγράφεται σε υψηλό ποσοστό [73%] η διάθεση των εκπαιδευτικών να δημιουργήσουν αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς στους μαθητές. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται αυτήν την προσπάθεια και βιώνουν το σχολικό κλίμα, οι περισσότεροι νιώθουν ασφάλεια, σιγουριά και εμπιστοσύνη στους καθηγητές τους πολύ ή πάρα πολύ [43%], το 1/3 αυτών νιώθουν αρκετά και οι υπόλοιποι [23%] λίγο έως καθόλου.

 

Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών

Στο ζήτημα της ενίσχυσης των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών και καθηγητών καταγράφεται σημαντική προσπάθεια και επιδίωξη από την πλευρά των καθηγητών του Σχολείου να ενισχύσουν την πρόοδο, να αναδείξουν τα θετικά χαρακτηριστικά των μαθητών, να γνωρίζουν την οικογενειακή κατάσταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι ίδιοι οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται σε ικανοποιητικό βαθμό την παραπάνω προσπάθεια. Τέσσερεις στους δέκα μαθητές αντιλαμβάνονται πως τα ζητήματα πειθαρχίας που προκύπτουν στο Σχολείο αντιμετωπίζονται με λογικά επιχειρήματα, σε μεγάλο ή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αναφορικά με την αμοιβαία τήρηση των κανόνων στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας οι περισσότεροι καθηγητές [65%] του Σχολείου θεωρούν πως καταβάλουν προσπάθεια να εμπλακούν οι μαθητές στην διαμόρφωση των κανόνων αυτών, ενώ από την πλευρά των μαθητών σχεδόν ένας στους τρεις [36%] μαθητές νιώθει να συμμετέχει “πολύ” ή “πάρα πολύ” στη διαδικασία διαμόρφωσης των κανόνων που ρυθμίζουν τη λειτουργία του Σχολείου.

Θ.Α.5

Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

[Για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης του Θ.Α. 5 χρησιμοποιήθηκε Ερωτηματολόγιο με έξι (6) ερωτήσεις κλειστού τύπου και δύο (2) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικά και συμπληρώθηκε από τους γονείς των μαθητών του Σχολείου.]

 

Μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα της έρευνας, σε σύνολο 126 απαντήσεων (καταγράφηκε συμμετοχή των γονέων σε ποσοστό 53%), προβαίνουμε με ασφάλεια στο συμπέρασμα πως επιβεβαιώνεται σε σημαντικό βαθμό η εξαιρετική λειτουργία του Σχολείου, καθώς το ποσοστό στην επιλεγμένη κλίμακα «Πάρα πολύ και Πολύ» κυμάνθηκε από 44% έως 79% σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούσαν:

‣     τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους γονείς-κηδεμόνες γενικά και ειδικότερα κατά το διάστημα αναστολής της λειτουργίας του Σχολείου λόγω της πανδημίας.

‣     τη συστηματική και υπεύθυνη ενημέρωση για την επίδοση, την πρόοδο και τις απουσίες των μαθητών.

‣     την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων συμπεριφοράς σε συνεργασία με τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών.

‣     την επαρκή ενημέρωση για τις δράσεις του Σχολείου μέσα από το ιστολόγιό του και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιστοποιείται έτσι πως το Σχολείο λειτουργεί άψογα σε θέματα επικοινωνίας, ενημέρωσης που αφορούν τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών, ενισχύοντας έτσι τη συνεργασία του με την οικογένεια.

Θετικά σημεία

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 1 καταγράφονται ως θετικά τα εξής:

‣     Εφαρμογή και αξιοποίηση ποικίλων διδακτικών τεχνικών και μεθόδων.

‣     Αξιοποίηση και εμπλουτισμός του ψηφιακού υλικού της Φ.Ε.

‣     Αρμονική και συστηματική συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών στη εκπόνηση και παρουσίαση δράσεων και προγραμμάτων.

‣     Καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, της συνεργατικότητας, της κριτικής σκέψης, της διεύρυνσης των γνωστικών οριζόντων, του υγιούς ανταγωνισμού, της δημιουργικότητας και των ιδιαίτερων κλίσεων κάθε παιδιού.

‣     Συμμετοχή σε πληθώρα εκδηλώσεων, δράσεων, διαγωνισμών, συνεδρίων εντός και εκτός Αρσακειακής κοινότητας και σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία

 

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 2 καταγράφονται ως θετικά τα εξής:

‣     Η συστηματική φοίτηση των μαθητών σε όλες τις τάξεις

‣     Η σχεδόν ανύπαρκτη σχολική διαρροή

‣     Η ομαλή μετάβαση των μαθητών τόσο από τη μία τάξη στην άλλη όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων

‣     Η μέριμνα του Σχολείου για την ενημέρωση των μαθητών για τη μελλοντική τους ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω της οργάνωσης σε ετήσια βάση της «Ημέρας Σταδιοδρομίας».

‣     Η ομαλή ένταξη και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της υιοθέτησης πρακτικών εξατομικευμένης ή διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της στενής συνεργασίας με τους γονείς-κηδεμόνες.

‣     Η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει η σχολική ψυχολόγος.

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 3 καταγράφονται ως θετικά τα εξής:

‣     Όλοι οι καθηγητές και οι καθηγήτριες προσπαθούν να καλλιεργήσουν στα παιδιά το αίσθημα της συμμετοχής, του αλληλοσεβασμού, αλλά και την ανάληψη της ευθύνης.

‣     Το 93% των μαθητών έχει καλές σχέσεις με τους συμμαθητές του.

‣     Εμφανής μείωση του ποσοστού των μαθητών που έχουν δεχτεί κάποια μορφή ηλεκτρονικού ή διαδικτυακού εκφοβισμού.

‣     Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό μαθητών (77,6%) νιώθει αποδεκτό στο Σχολείο.

‣     Τα ποσοστά των παιδιών που έχουν παρέες στο διάλλειμα παραμένει υψηλό, αλλά δεν πρέπει να μη μας ανησυχεί το μικρό ποσοστό των παιδιών που δεν έχουν παρέα.

‣     Αύξηση του ποσοστού των μαθητών, συγκριτικά με πέρσι, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα την γνώμη τους.

 

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 4 καταγράφονται ως θετικά τα εξής:

‣     Η διάθεση των εκπαιδευτικών να εμπνέουν τον σεβασμό στην προσωπικότητα των παιδιών και να καλλιεργείται κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

‣     Η διάθεση των μαθητών να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Σχολείου και στην οριοθέτηση κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία του.

‣     Η αντιμετώπιση των ζητημάτων πειθαρχίας με λογικά επιχειρήματα.

‣     Οι μαθητές θεωρούν πως κατά τη φετινή σχολική χρονιά αυξήθηκε λίγο, σε σχέση με πέρυσι, το ενδιαφέρον των καθηγητών τους για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την οικογενειακή κατάσταση των μαθητών του Σχολείου.

‣     Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών [95%] θεωρεί πως πρωτοβουλίες όπως η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διοργάνωση εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων και η συμμετοχή σε συνέδρια και διαγωνισμούς ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη συνεργασία με τους καθηγητές τους.

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 5 καταγράφονται ως θετικά τα εξής:

‣     Η συμμετοχή των γονέων-κηδεμόνων στη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου [53%].

‣     Στην ερώτηση «Αν αλλάζατε ή προσθέτατε κάτι στην επικοινωνία και τη συνεργασία του Σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες, τι θα ήταν αυτό;», ένα ποσοστό της τάξης του 46% απάντησε πως «δεν θα άλλαζε τίποτα», καθώς και πως «είναι ευχαριστημένο από τη μέχρι τώρα επικοινωνία με το Σχολείο».

‣     Το ποσοστό των απαντήσεων στην επιλεγμένη κλίμακα «Πάρα πολύ και Πολύ» ξεπέρασε το 55% σε όλες τις ερωτήσεις.

‣     Σε όλες τις ερωτήσεις κλειστού τύπου πλειοψήφησε η θετική απάντηση «Πάρα πολύ και Πολύ» με τουλάχιστον 12% διαφορά σε σχέση με το «Αρκετά».

Σημεία προς βελτίωση

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 1 δεν καταγράφηκαν αδυναμίες ή σημεία προς βελτίωση από την ομάδα αξιολόγησης

 

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 2 καταγράφονται οι εξής αδυναμίες ή σημεία προς βελτίωση:

Η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε ζητήματα εντοπισμού και διαχείρισης των διαφόρων τύπων μαθησιακών δυσκολιών θα διευκόλυνε το έργο τους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 3 καταγράφονται ως σημεία προς βελτίωση τα εξής:

‣     Φέτος μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών αντιλήφθηκε κάποιο περιστατικό σχολικής βίας ή εκφοβισμού.

‣     Ένα μικρό ποσοστό μαθητών, έχει δεχτεί κάποια μορφή σχολικής βίας ή εκφοβισμού.

‣     Τα παιδιά τα οποία δέχτηκαν κάποια μορφή σχολικής βίας δεν απευθύνθηκαν στα αρμόδια όργανα που είχαν οριστεί από το σχέδιο δράσης, αλλά σε άλλους καθηγητές ή στους γονείς τους.

‣     Παρόλο που οι καθηγητές έχουν απαντήσει, σε μεγάλο ποσοστό, ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις των παιδιών με σωστό τρόπο, το 50% των μαθητών δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή.

‣     Το 30% των παιδιών δεν προσεγγίζει τα παιδιά που δεν έχουν παρέα, άρα και αυτό το κομμάτι πρέπει να αντιμετωπιστεί την επόμενη σχολική χρονιά.

 

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 4 καταγράφονται ως σημεία προς βελτίωση τα εξής:

‣              Μειωμένη εμπιστοσύνη των μαθητών προς στους καθηγητές τους. Αρκετοί μαθητές δεν εκφράζουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους.

‣              Οι περισσότεροι μαθητές διατυπώνουν την ανάγκη να συζητούν οι καθηγητές μαζί τους για την πρόοδο τους.

‣              Οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν πως οι κανόνες που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή δεν είναι αποτέλεσμα συναίνεσης όλων των συμμετεχόντων.

‣              Αρκετοί μαθητές θέλουν να αναδεικνύεται και να επιβραβεύεται από τους καθηγητές η πρόοδος ή κάποια εργασία ή επιτυχία τους, ακόμα και αν δεν σχετίζεται άμεσα με τη σχολική τους επίδοση.

 

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 5 καταγράφονται ως σημεία προς βελτίωση τα εξής:

Στην ερώτηση «αν το Σχολείο «αντιμετωπίζει πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς σε συνεργασία με τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών» το ποσοστό απαντήσεων «Πάρα πολύ και πολύ» άγγιξε το 44%, το ποσοστό απαντήσεων στην κλίμακα «Αρκετά» άγγιξε το 31%, ενώ το «Λίγο & καθόλου» έφτασε το 25%. Το αποτέλεσμα αυτό πρέπει να επιστήσει την προσοχή για την επόμενη σχολική χρονιά.

 

Διοικητική Λειτουργία

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Θ.Α.6

Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

[Για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης του Θ.Α. 6 χρησιμοποιήθηκε Ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε και από τους 37 καθηγητές του Σχολείου. ]

 

Με βάση τις απαντήσεις των συναδέλφων διαπιστώθηκαν τα εξής:

 

‣     Οι περισσότεροι συνάδελφοι [σε ποσοστό 95%] συμφωνούν πως υπάρχει σαφές πλαίσιο ρόλων κι ευθυνών στο Σχολείο.

‣     Οι διοικητικές και εξωδιδακτικές εργασίες οργανώνονται δίκαια και αποτελεσματικά [62% απάντησαν «πολύ/πάρα πολύ», 30% «αρκετά», και 8% «καθόλου/λίγο»].

‣     Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού αξιοποιείται ανάλογα με τις δεξιότητες και τις εμπειρίες του για τις ανάγκες του Σχολείου [86,5% απάντησαν «πολύ/πάρα πολύ»] και παρέχονται ευκαιρίες σε όλο το προσωπικό, ώστε να συμμετέχει ενεργά στη βελτίωση του.

‣     Επιπλέον, σε μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου [σε ποσοστό 90% απάντησαν «πολύ/πάρα πολύ»] συνεργάζονται, ανταλλάσσουν ιδέες και πρακτικές για τη βελτίωση της λειτουργίας του Σχολείου και θεωρούν πως το Σχολείο παρέχει το κλίμα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών στις ιδιαίτερες επιστημονικές και παιδαγωγικές τους ανάγκες [73% απάντησαν «πολύ/πάρα πολύ»,13,5% «αρκετά» και13,5% «λίγο/καθόλου»].

‣     Η πλειοψηφία του διδακτικού προσωπικού [σε ποσοστό 78%] ενημερώνεται έγκαιρα και έγκυρα σχετικά με θέματα που αφορούν τη διαγωγή και την επίδοση των μαθητών, και πως οι απόψεις και τα αιτήματα μαθητών και γονέων-κηδεμόνων λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και την οργάνωση της σχολικής ζωής αλλά και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων [84% απάντησαν «πολύ/πάρα πολύ»].

‣     Επίσης, οι εκπαιδευτικοί [σε ποσοστό 65%] θεωρούν πως υπάρχει η δυνατότητα και η άνεση διατύπωσης και συζήτησης παραπόνων ή προβλημάτων αλλά και η προθυμία για την επίλυσή τους,19% απάντησε «αρκετά» και 14% απάντησε «λίγο/καθόλου».

‣     Στο ερώτημα «αν οι νέοι συνάδελφοι υποστηρίζονται στο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό τους έργο» το 92% απάντησε θετικά.

‣     Τέλος, το 73% πιστεύει ότι σημειώθηκε βελτίωση στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν κατά την περσινή διαδικασία αξιολόγησης, ενώ το υπόλοιπο 19% απάντησε «αρκετά» και το 8% «λίγο/καθόλου».

Θ.Α.7

Σχολείο και κοινότητα

[Για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης του Θ.Α. 7 χρησιμοποιήθηκε το Σχέδιο Δράσης «Ανοίγοντας το Σχολείο στην κοινωνία».]

 

Με βάση τις υλοποιημένες δράσεις του Σχεδίου Δράσης διαπιστώθηκαν τα εξής ανά δείκτη:

Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων

Το Σχολείο μας κατά τη διάρκεια της χρονιάς συνέχισε και φέτος τη συνεργασία του με σχολεία τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, ως εξής:

‣     Με διάφορα σχολεία της Ευρώπης στο πλαίσιο των προγραμμάτων E-TWINNING: «Explorer la Grèce: découvrir sa langue et sa culture», «Countdown to the Tokyo Olympics 2021», «Ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας: Η εμπλοκή των Γάλλων φιλελλήνων / La Guerre d’indépendance grecque: l’Engagement des philhellènes français», «POWER OF SOUNDS».

‣     Συνεχίστηκε η συμμετοχή του πρόγραμμα Erasmus με τίτλο «European citizenship: Cultural, Historical, Economic, Lingual and Political dimensions / Η ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη: Πολιτισμικές, ιστορικές, οικονομικές, γλωσσικές και πολιτικές διαστάσεις» με εκπαιδευτικές μετακινήσεις μαθητών στην Αλμερία (Ισπανία) και τη Νότο (Σικελία), αλλά και φιλοξενία των εταιρικών σχολείων στη Θεσσαλονίκη.

‣     Στο πλαίσιο σύστασης σχολικού δικτύου, συνεργάστηκε με το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και το Μουσικό Σχολείου Θεσσαλονίκης, για τη μουσική εκδήλωση με θέμα «Ο κινηματογραφικός Μίκης Θεοδωράκης».

‣     Τέλος, συνέχισε τη συνεργασία του, στο πλαίσιο αδελφοποίησης, με το γαλλικό σχολείο Institution Notre Dame της Τουλόν και το γερμανικό Γυμνάσιο Steglitz του Βερολίνου.

 

Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς

Το Σχολείο μας συνεργάστηκε με διάφορους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς αλλά και φορείς της τοπικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, συνεργάστηκε με:

‣     την Αγιορείτικη Εστία

‣     τη Θεολογική Σχολή ΑΠΘ και

‣     το τμήμα Δημοσιογραφίας ΑΠΘ για τη φιλοξενία της έκθεσης «Νεομάρτυρες: Πορεία προς την Ελευθερία, και την πραγματοποίηση τριών εκδηλώσεων [1-8 Οκτωβρίου 2021]

‣     το τμήμα Δασολογίας ΑΠΘ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Clivut: Εκπαιδευτικές δεξιότητες για το κλίμα – Ανάπτυξη δεξιοτήτων νέας γενιάς»

‣     το τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ κατά την «Ημέρα Σταδιοδρομίας»,

‣     το τμήμα Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ στο πλαίσιο των Εργαστηρίων του 8ου Παναρσακειακού Συνεδρίου

‣     τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την εκδήλωση «Η ευρωπαϊκή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης και οι σημερινές προκλήσεις μέσα από το βλέμμα των νέων», με την παρουσία του Δημάρχου, του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και της Αντιδημάρχου Παιδείας, καθώς και δύο ακαδημαϊκών δασκάλων

‣     το MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης για τη φιλοξενία έργων της έκθεσης «Ιβάν Κλιούν. Υπερβατικά τοπία. Ιπτάμενα γλυπτά. Φωτεινές σφαίρες» που κόσμησαν το 25ο τεύχος του μαθητικού μας περιοδικού «Νεογράφημα»,

‣     το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον και πρώην Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού για το σχολικό πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;»,

‣     τη ΧΑΝΘ στο πλαίσιο της δράσης «Μαθαίνω, συζητώ για το Περιβάλλον της πόλης μου»,

‣     την εταιρεία InCommon και το έργο «Κύκλος» για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ενώνοντας τις τελείες: από το σπίτι, τη γειτονιά μου και την πόλη που κατοικώ, στην πόλη που θέλω»,

‣     το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον – Διατηρώ και αλλάζω»,

‣     διάφορους επιστήμονες στα πλαίσια της Βραδιάς του Ερευνητή

‣     το Χαμόγελο του Παιδιού, τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο «Η Λάμψη», την Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, τον οργανισμό “Make a Wish” Ελλάδας και τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης

‣     διάφορους καταξιωμένους επαγγελματίες στα πλαίσια της Ημέρας Σταδιοδρομίας

‣     Επισημαίνεται, τέλος, η ιδιαίτερη συμβολή του μαθητικού μας περιοδικού «Νεογράφημα» στο άνοιγμα του Σχολείου προς την κοινωνία και τη σύνδεσή του με το ευρύτερο ακαδημαϊκό, πολιτικό, πολιτιστικό κοινωνικό σύνολο, κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα από τα θετικά σχόλια από πανεπιστημιακά, πολιτικά και άλλα δημόσια πρόσωπα για τα τεύχη 23 και 24.

 

Εξωστρέφεια, προβολή του έργου του Σχολείου και διάχυση καλών πρακτικών

Η ποικιλία των καινοτόμων δράσεων και οι μεγάλες σε αριθμό συμμετοχές μαθητών σε εκδηλώσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς και προγράμματα προωθούνται με τη συστηματική δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του Σχολείου αλλά και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (youtube, fb, twitter, Instagram). Μέσω των παραπάνω δράσεων, διαμορφώνεται καλύτερη αντίληψη για τον ρόλο του σχολείου στην τοπική κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο, ο θεσμός του σχολείου ισχυροποιείται και αποκτά ενεργό ρόλο μέσα στην τοπική κοινωνία, και κατ’ επέκταση ισχυροποιούνται ο ρόλος και οι φωνές των μαθητών, οι οποίοι παύουν να είναι απλοί ακροατές της γνώσης και γίνονται δρώντα υποκείμενα μέσα στο άμεσο κοινωνικό τους σύνολο.

Θετικά σημεία

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 6 καταγράφονται ως θετικά τα εξής:

Το Σχολείο παρουσιάζεται πλήρως οργανωμένο με σαφή πλαίσια και κανόνες λειτουργίας. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την άνεση να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συνεισφέρουν στη βελτίωση του Σχολείου. Επίσης, υπάρχει δικαιοσύνη και κλίμα αλληλεγγύης στη λήψη αποφάσεων και οι συνάδελφοι αισθάνονται άνετα να ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους και με τη διεύθυνση του Σχολείου.

 

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 7 καταγράφονται ως θετικά τα εξής:

‣     Πολυδιάστατο άνοιγμα του Σχολείου στην τοπική κοινωνία και ισχυρό αποτύπωμα ποιότητας

‣     Καλλιέργεια συνεργασιών διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα και σχολεία

‣     Συνεργασία με εξέχοντες πανεπιστημιακούς δασκάλους και δημιουργικούς καθηγητές δημόσιων σχολείων

‣     Καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης και ευσυνείδητης πολιτικής στάσης στους μαθητές

‣     Συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων με αποτέλεσμα την ενίσχυση της συνείδησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας

‣     Αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών και διάχυση του διδακτικού και πολιτιστικού έργου του Σχολείου μέσα από διαφόρων ειδών εκδηλώσεις, συμμετοχές, δημοσιεύεις και αναρτήσεις

Σημεία προς βελτίωση

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 6 καταγράφονται ως σημεία προς βελτίωση τα εξής:

Σχετικά με την προώθηση της επιστημονικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, το Σχολείο θα μπορούσε να οργανώσει-φιλοξενήσει επιστημονικές ημερίδες προς περαιτέρω επιμόρφωση και κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού. Επίσης, ως προς τη δυνατότητα διατύπωσης παραπόνων και επίλυσής του μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο από όσους συναδέλφους θέτουν παρόμοια ζητήματα.

 

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 7 καταγράφονται ως σημεία προς βελτίωση τα εξής:

Να διατηρηθεί το καθεστώς λελογισμένης συμμετοχής όλων των μαθητών σε εξωσχολικά προγράμματα και δραστηριότητες

 

Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Θ.Α.8

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

[Για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης του Θ.Α. 8 χρησιμοποιήθηκαν:

‣     το Σχέδιο Δράσης «Ενδυνάμωση, επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών»,

‣     οι Βεβαιώσεις παρακολούθησης των επιμορφώσεων από τους εκπαιδευτικούς και

‣     το υλικό που αντλήθηκε από την ιστοσελίδα του Σχολείου.]

 

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώθηκαν τα εξής ανά δείκτη:

 

Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς.

‣     Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στις πυκνές επιμορφωτικές συναντήσεις, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του συντονισμού ειδικοτήτων με την ευθύνη της Εποπτείας των Αρσακείων Σχολείων της Φ.Ε. στις ειδικότητες ΠΕ02, 03, 04, 05, 06, 07, 11 και 86.

‣     Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου συμμετείχαν συνολικά σε 86 επιμορφώσεις για την εξέλιξη του επιστημονικού τους αντικειμένου που διοργάνωσαν φορείς εκτός της ΦΕ., πολλές παραπάνω σε σχέση με τις 35 που πραγματοποιήθηκαν την περσινή χρονιά. Οι επιμορφώσεις αφορούσαν τους εξής τομείς: διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών [4], συμβουλευτική εφήβων και διαχείριση κρίσεων [11], εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές μέθοδοι από χώρες της Ε.Ε. [30] , ψηφιακός γραμματισμός [9] και πρώτες βοήθειες [1].

 

Συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις.

‣     Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου συμμετείχαν σε επιμορφώσεις σχετικά με τους τομείς: διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών [10], συμβουλευτική εφήβων και διαχείριση κρίσεων [3], εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές μέθοδοι από χώρες της Ε.Ε. [3] , ψηφιακός γραμματισμός [5] και πρώτες βοήθειες [1].

‣     Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, συνάδελφοι του Σχολείου, συμμετείχαν ως επιμορφωτές στις προαναφερθείσες επιμορφώσεις, στο σύνολο 7.

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με τη μορφή της ετεροπαρατήρησης.

Πραγματοποιήθηκαν 17 ετεροπαρατηρήσεις από εκπαιδευτικούς ίδιας, ομοειδούς ή/και διαφορετικής ειδικότητας.

 

Σχεδιασμός δράσεων ανάπτυξης του γλωσσικού και του επιστημονικού εγγραματισμού.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 9 επιμορφώσεις για την ανάπτυξη του επιστημονικού εγγραματισμού των ειδικοτήτων.

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλα σχολεία.

Πραγματοποιήθηκε συνεργασία και ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στο πρόγραμμα “European Union Center’s 2022 Transatlantic Educators Dialogue [TED] Programme”

Θ.Α.9

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

[Για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης του Θ.Α. 9 χρησιμοποιήθηκαν:

‣     το Σχέδιο Δράσης «Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις»,

‣     οι Βεβαιώσεις συμμετοχής μαθητών και καθηγητών,

‣     τα σχετικά Πιστοποιητικά και

‣     το υλικό που αντλήθηκε από την ιστοσελίδα του Σχολείου.]

 

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώθηκαν τα εξής ανά δείκτη:

 

Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερα [4] Ευρωπαϊκά προγράμματα και τρεις [3] εθνικές συνεργασίες, ως εξής:

1. Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

‣      Το Πρόγραμμα e-twinning «Explorer la Grèce: découvrir sa langue et sa culture»: https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gt-etwinning-explorer-la-grece/, https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gt-completion-of-etwinning-project-explorer-la-grece-decouvrir-sa-langue-et-sa-culture/

‣      Το Πρόγραμμα e-twinning «Power of Sounds»: https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gt-etwinning-power-of-sounds-logo-contest/, https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gt-etwinning-project-power-of-sounds-logos-posters-audiovisual-new-year-cards/, https://thessaloniki.arsakeio.gr/etwinning-power-of-sounds-audiovisual-sounds-and-activities/, https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gt-completing-etwinning-project-power-of-sounds/ 

‣      Το Πρόγραμμα Erasmus «European citizenship: Cultural, Historical, Economic, Lingual and Political dimensions / Η ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη: Πολιτισμικές, ιστορικές, οικονομικές, γλωσσικές και πολιτικές διαστάσεις»: https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeiogt-erasmus-european-citizenship/, https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeiogt-erasmus-almeria-spain/ ,https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeiogt-erasmus-noto-italy/

‣      Το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «CLIVUT: Κλιματική Αξία των Αστικών Δένδρων»: https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeiogt-clivut/, https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gt-clivut-urban-trees/

 

2. Εθνικά προγράμματα:

‣     «Μαθαίνω, συζητώ για το Περιβάλλον της πόλης μου», σε συνεργασία με τη ΧΑΝΘ: https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gt-volunteering-and-ecology/, https://thessaloniki.arsakeio.gr/volunteering-2021-22-2nd-meeting-about-the-environment-of-my-city/, https://thessaloniki.arsakeio.gr/volunteering-2021-22_3rd-meeting/, https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gr-volunteering-2021-22-4th-meeting/

‣     «Κι αν ήσουν εσύ», σε συνεργασία με το «Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση» και την «Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες»: https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeiogt-oxi-ston-ratsismo/, https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gt-seminar-me-and-the-other/, https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeiogt-zoom-stin-taxi-mas/, https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeiogt-the-un-refugee-agency/

‣     «Φυσικό περιβάλλον: Διατηρώ και αλλάζω», σε συνεργασία με το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών: https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gt-physical-environment-i-preserve-and-i-change/

 

Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών του Σχολείου μας συνεργάστηκε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Έτσι ανέπτυξαν διεπιστημονικά προγράμματα και συνέβαλαν στην ενδυνάμωση των μαθητών καθώς και στη διαρκή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί μας στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus είχαν την ευκαιρία να υποδεχτούν Ευρωπαίους μαθητές και εκπαιδευτικούς από Iσπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουμανία. Επιπλέον συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές μετακινήσεις στην Ισπανία (26.3.2022-2.4.2022) και Ιταλία (1.5.2022-7.5.2022), αναπτύσσοντας δημοκρατικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες εμπλέκοντας το σύνολο της σχολικής κοινότητας σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς αλλά και στο τέλος μέσα από την διάχυση των αποτελεσμάτων.

Επίσης, στο πλαίσιο ίδρυσης δυο E-twinning έργων οι εκπαιδευτικοί μέσα από την εξοικείωσή τους με ψηφιακά εργαλεία και διαθεματικές συνεργασίες κατέστησαν τους μαθητές ικανούς να αλληλοεπιδράσουν με συνομηλίκους του εξωτερικού, να γνωρίσουν την κουλτούρα άλλων χωρών και να κατανοήσουν το ρόλο τους ως Ευρωπαίου πολίτη και, παράλληλα, κατάφεραν να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσα από πλήθος συμμετοχών και επιμορφώσεων αλλά και διακρίσεων για την ποιότητα του έργου τους [https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gt-national-quality-label-etwinning-all-about-music/https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeio-gt-quality-label-for-e-twinning-project-la-guerre-d-independance-grecque/]. Τέλος, καλλιέργησαν ψυχοκοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες, δημιουργώντας μια ενεργή κοινότητα μάθησης που ενδυναμώνει εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Αντίστοιχα στο τέταρτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «CLIVUT: Κλιματική Αξία των Αστικών Δένδρων», που υλοποιήθηκε από ποικίλους ευρωπαϊκούς φορείς εκπαιδευτικοί και μαθητές μέσα από τη συνεργασία τους ενημερώθηκαν για την κλιματική αλλαγή και το αστικό οικοσύστημα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πολλές και ποικίλες δράσεις που αποδεικνύουν τη μεγάλη εξωστρέφεια του Σχολείου μας και την κοινωνική ευαισθητοποίησή του. Οι εκπαιδευτικοί χάρη στην ευελιξία και την διαρκή συμμετοχή τους σε επιμορφώσεις προώθησαν και υποστήριξαν ανάλογες δράσεις αναπτύσσοντας πολυτροπικά υλικά.

 

Δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος

‣       Εθελοντισμός – Συνεργασία με τους φορείς:

‣       Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παύλου Μελά

https://thessaloniki.arsakeio.gr/pavlos_melas_2021/

‣       Υποστήριξη στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

https://thessaloniki.arsakeio.gr/ethelontismos_2021/, https://thessaloniki.arsakeio.gr/ethelontismos_2021-2/

‣       «Make a wish – Κάνε μια ευχή Ελλάδος»

https://thessaloniki.arsakeio.gr/arsakeiogt-make-a-wish/, https://makeawish.gr/σχολεια-αστερι-ευχης/

‣       Δήμος Θεσσαλονίκης (για Ουκρανία)

https://thessaloniki.arsakeio.gr/etjelontismos_h_2022/

Θετικά σημεία

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 8 καταγράφονται ως θετικά τα εξής:

‣     Διατηρήθηκε η συχνότητα του συντονισμού ειδικοτήτων με την ευθύνη της Εποπτείας των Αρσακείων Σχολείων της Φ.Ε. στις ειδικότητες ΠΕ02, 03, 04, 05, 06, 07, 11 και 86, η διαρκής ανατροφοδότηση από το Σχολείο.

‣     Αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των επιμορφώσεων που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί, για την εξέλιξη του επιστημονικού τους αντικειμένου, από αρμόδιους φορείς εκτός της Φ.Ε., σε σχέση με την περσινή χρονιά.

‣     Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε εμφανώς περισσότερες ενδοσχολικές επιμορφώσεις, που διοργανώθηκαν, τόσο από τη Φ.Ε., όσο και από αρμόδιους φορείς.

‣     Διατηρήθηκε η συνεργασία με εξειδικευμένους επιμορφωτές παιδαγωγούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς για τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών, τη συμβουλευτική εφήβων και τη διαχείριση κρίσεων.

‣     Επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο η αξιοποίηση της ετεροπαρατήρησης.

‣     Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου συνεχίζουν να επιδιώκουν τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων.

 

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 9 καταγράφονται ως θετικά τα εξής:

‣     Σημαντικός ο αριθμός εκπαιδευτικών συμμετείχε ενεργά, ανέπτυξε ποικίλες δεξιότητες αλλά και παρότρυνε αντιστοίχως μαθητές να συμμετέχουν σε διαπολιτισμικές συναντήσεις.

‣     Μεγάλος ο συνολικός αριθμός των δράσεων πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

‣     Σημαντικές συνεργασίες με φορείς και σχολεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης.

‣     Διαρκής και ευρεία συνεργασία για την υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων και διαθεματικών δράσεων.

Σημεία προς βελτίωση

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 8 καταγράφονται ως σημεία προς βελτίωση τα εξής:

‣     Περαιτέρω πραγματοποίηση επιμορφώσεων για τον τομέα «Πρώτες βοήθειες».

‣     Εφαρμογή του θεσμού του συντονισμού των ειδικοτήτων της Φ.Ε. και στις υπόλοιπες [ΠΕ01, 08 και 80].

 

Κατά την αποτίμηση της αξιολόγησης του Θ.Α. 9 καταγράφονται ως σημεία προς βελτίωση τα εξής:

‣     η συνέχιση παρόμοιων δράσεων και την επόμενη σχολική χρονιά με την εμπλοκή περισσοτέρων ειδικοτήτων

‣     η δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα στο εξωτερικό για την απόκτηση τεχνογνωσίας και την γνωριμία με νέα εργαλεία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία Αριθμός Σχεδίων Δράσεων που υλοποιήθηκαν Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 5

[2 από αυτά συνδέονται με 2 Θ.Α.]

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Διοικητική λειτουργία 1 Σχολείο και κοινότητα
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 2 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

 

Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-22

Παιδαγωγική και Μαθησιακή Λειτουργία
Θεματικοί άξονες Ομάδα αξιολόγησης Τεκμηρίωση
1. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση Καρανάσιου, Μπίκου, Στεφανίδου Σχέδιο Δράσης 1, Σχέδιο Δράσης 2, Σχέδιο Δράσης 3
2. Σχολική Διαρροή – Φοίτηση Κόντα, Π. Οικονόμου, Σταυρίδου Τεκμήρια
3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών-τριών Γεωργάκας, Πετμεζάρη, Ψωμιάδου Σχέδιο Δράσης 4 ‣      2 Ερωτηματολόγια σε μαθητές

‣      Ερωτηματολόγιο σε καθηγητές

4. Σχέσεις μεταξύ μαθητών-τριών και εκπαιδευτικών Αργυροπούλου, Σατσλή, Φουστέρη Σχέδιο Δράσης 4

Σχέδιο Δράσης 5

‣      Ερωτηματολόγιο σε μαθητές

‣      Ερωτηματολόγιο σε καθηγητές

5. Σχέσεις σχολείου – οικογένειας Αλεξίου, Τεμπερεκίδης, Τσιτσιλιάνος Ερωτηματολόγιο σε γονείς

 

Διοικητική Λειτουργία
Θεματικοί άξονες Ομάδα αξιολόγησης Τεκμηρίωση
6. Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας Κατσικαρίδης, Σπανός, Φωτίου Ερωτηματολόγιο σε καθηγητές
7. Σχολείο και κοινότητα Αποσιάδου, Δήμος, Φόρστερ Σχέδιο Δράσης 6

 

Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών
Θεματικοί άξονες Ομάδα αξιολόγησης Τεκμηρίωση
8. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις Μάντζιος, Ντίνα, Σαρμή Σχέδιο Δράσης 7
9. Συμμετοχή του προσωπικού σε εθνικά-ευρωπαϊκά προγράμματα Γάτση, Γάτσου, Γκίνη Σχέδιο Δράσης 8

 

[1] Στην Έκθεση οι λέξεις «μαθητές» και «καθηγητές» αναφέρονται αντίστοιχα σε μαθητές και μαθήτριες, καθηγητές και καθηγήτριες.

[2] Συντάχθηκαν από τις τριμελείς ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών [βλ. σχετικό πίνακα στο Παράρτημα] και διακινήθηκαν προς ανώνυμη συμπλήρωση για διάστημα μιας εβδομάδας: 3 ερωτηματολόγια προς μαθητές, 1 προς γονείς-κηδεμόνες και 3 προς καθηγητές του Σχολείου. Τα ερωτηματολόγια απάντησαν όλοι οι καθηγητές και αρκετοί έως πολλοί μαθητές και γονείς. Ακολούθησε σύγκριση και αντιπαραβολή από τις ομάδες εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις υλοποιημένες δράσεις στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης, για την εξαγωγή ασφαλών και διασταυρωμένων συμπερασμάτων.