Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2021-22
Ιαν 27 2022

Στα Αρσάκεια Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας στους μαθητές[1] μας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ουσιαστική και σε βάθος διδασκαλία των μαθημάτων επεκτείνεται και σε διάφορες δράσεις ή και προγράμματα, που επιτρέπουν στους μαθητές να σχηματίσουν μια πληρέστερη εικόνα για τον κόσμο που τους περιβάλλει, να αποκτήσουν συνείδηση των διαστάσεων της κοινωνίας και να αναπτύξουν όχι μόνο κριτική σκέψη, αλλά κι ευαίσθητη στάση ζωής απέναντι στα σύγχρονα ζητήματα.

Οι δυνατότητες αυτές παρέχονται και στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, τα οποία εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, τα οποία εκπονούνται κατά κύριο λόγο εκτός διδακτικού ωραρίου ή και στις παρυφές του. Κατά τη σχολική χρονιά 2021-22 το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης έχει σχεδιάσει δεκατρία (13) Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, στα οποία συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του Σχολείου.

Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει εγκρίνει την εκπόνηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στους τομείς της Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, καθώς και τριών (3) ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί.

[1] Στις ανακοινώσεις και τα έγγραφα του Σχολείου οι λέξεις «μαθητές» και «καθηγητές» αναφέρονται αντίστοιχα σε μαθητές και μαθήτριες, καθηγητές και καθηγήτριες.