Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το eTwinning έργο «Countdown to the Tokyo Olympics 2021»
Οκτ 11 2021

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2021 το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το eTwinning έργο «Countdown to the Tokyo Olympics 2021» που υλοποίησαν μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης  στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται από τις Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης των εκάστοτε χωρών στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της δράσης. Η ετικέτα ποιότητας είναι η απτή αναγνώριση στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και τα σχολεία για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους. Στους μαθητές, προσφέρει μία ενίσχυση στην προσπάθειά τους, και στο σχολείο γενικότερα, μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσής του για την ποιότητα και την ειλικρίνεια σε μία ευρωπαϊκή συνεργασία.

Το βραβευμένο έργο eTwinning στόχο είχε την προώθηση της συνεργασίας των λαών και της σημαντικότητας  εκμάθησης των ξένων γλωσσών μέσα από τη δημιουργική επικοινωνία μαθητών από 11 διαφορετικά σχολεία της Ευρώπης: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία, την Ισπανία, την Τουρκία, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ουκρανία και την Ελλάδα.

Το έργο, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή eΤwinning, ήταν πολύ δημιουργικό και είχε ξεκάθαρους στόχους και ενδιαφέρουσα θεματολογία, καθώς επικεντρώθηκε στις αξίες του Ολυμπισμού σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για ένα έργο που διέθετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να θεωρηθεί επιτυχημένο όπως πρωτοτυπία θέματος, ενδιαφέρουσες συνεργατικές δραστηριότητες, τήρηση του κώδικα  δεοντολογίας, δημιουργική χρήση εργαλείων ΤΠΕ, παιδαγωγική καινοτομία και διάχυση.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές μας που συμμετείχαν στο βραβευμένο eTwinning έργο «Countdown to the Tokyo Olympics 2021», καθώς μέσα από αυτήν τη δημιουργική σύμπραξη  αναδείχθηκε η σημαντικότητα της συνεργασίας των λαών και της κατανόησης των Ολυμπιακών αξιών και έγινε μια προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όχι μόνο της σχολικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας αναφορικά με  τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής  στη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Tο eΤwinning έργο στο οποίο συμμετείχαν μαθητές από τα τμήματα Αγγλικών της περσινής Α΄ Β΄ τάξης της κ. Αποστολίας Μπαρμπούτα, συντόνισε η καθηγήτρια Αγγλικών και πρέσβειρα eTwinning κ. Κατερίνα Κυριακίδου.