Οι γονείς των μαθητών και μαθητριών μας μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο και να ενημερώνονται για την επίδοση των παιδιών τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Μπορείτε να δείτε τον Ετήσιο Προγραμματισμό του σχολείου μας, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής...
Το Αρσάκειο Λύκειο είναι αυτονόητο ότι προσδοκά και επιδιώκει την εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του.
Βασική αποστολή του Σχολείου μας είναι η πνευµατική καλλιέργεια και η αγωγή των μαθητριών και των μαθητών του...
Στο Λύκειο οι μαθητές και οι μαθήτριες χάρη στο έμπειρο διδακτικό προσωπικό, τις αυξημένες ώρες διδασκαλίας των βασικών μαθημάτων και τη μεθοδική και ουσιαστική διδασκαλία...
Η Φ.Ε. διαθέτει στους μαθητές και τις μαθήτριές της επιπλέον 8 ώρες την εβδομάδα με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης και ουσιαστικής παιδείας και την κάλυψη των αυξημένων γνωστικών αναγκών των τριών τάξεων του Λυκείου.