Κανονισμός Λυκείων της ΦΕ και Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής Λυκείου Θεσσαλονίκης
Οκτ 15 2023

Κανονισμός Λυκείων της ΦΕ και Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής Λυκείου Θεσσαλονίκης, Μαθητικές Κοινότητες

Βασική αποστολή του Σχολείου μας είναι η πνευµατική καλλιέργεια και η αγωγή των μαθητριών και των μαθητών του. To Σχολείο φροντίζει ώστε όλοι και όλες ανεξαιρέτως να αισθάνονται ασφαλείς και χαρούμενοι σε αυτό. Σκοπός του Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, καθώς και του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής μας Ζωής που συνδιαμορφώνεται από τις Μαθητικές Κοινότητες και τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου μας, δεν είναι ο περιορισμός ή η καταστολή της ελευθερίας μας, αλλά η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, της αρμονικής και δημιουργικής συνύπαρξής μας, καθώς και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που θα αντιλαμβάνονται και θα σέβονται τα όρια της ελευθερίας της δικής τους και των άλλων.

Κανονισμός Λυκείων της Φ.Ε. εδώ

Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής εδώ

Το 15μελές Συμβούλιο του Σχολείου μας εδώ

Τα 5μελή Συμβούλια των Τμημάτων εδώ