Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας 2020-2021
Σεπ 16 2021

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, σχολικό έτος 2020-21
Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας

πράξη Σ.Δ. 23/23.06.21

Ι. Αποτύπωση της Ταυτότητας του Σχολείου

Το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης ανήκει στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Φ.Ε.), η οποία διοικείται από 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στα Σχολεία της Φ.Ε. οργανώνεται, ελέγχεται και αξιολογείται από την Εποπτεία των Αρσακείων–Τοσιτσείων Σχολείων, την Επόπτρια και τους Συντονιστές Ειδικοτήτων για τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

Το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης ως Σχολείο Ιδιωτικό-Ισότιμο προς τα Δημόσια Σχολεία ακολουθεί διευρυμένο πρόγραμμα σπουδών 40 ωρών διδασκαλίας την εβδομάδα ενισχύοντας τα διδακτικά αντικείμενα που προβλέπει η νομοθεσία του ΥΠΑΙΘ.

Την σχολική χρονιά 2020-21 φοίτησαν στο Σχολείο 241 μαθητές και μαθήτριες, ενώ στον Σύλλογο Διδασκόντων συμμετείχαν 43 καθηγητές/τριες. Το κτήριο του Σχολείου, στους Ελαιώνες Πυλαίας, διαθέτει 13 αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμένες με Η/Υ, διαδραστικούς πίνακες και σύνδεση στο διαδίκτυο, αίθουσες ξένων γλωσσών, εργαστήρια Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής και Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων. Στον ευρύχωρο περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται γήπεδα και ένα σύγχρονο κλειστό Γυμναστήριο.

Το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης επιδιώκει την παιδαγωγική ισορροπία προσφέροντας στους μαθητές και τις μαθήτριές του ποιοτική και ουσιαστική γνώση, αναπτύσσοντάς τους κοινωνική συνείδηση, καλλιεργώντάς τους ποικίλες δεξιότητες σε ένα περιβάλλον ακαδημαϊκό και ταυτόχρονα ανθρώπινο και οικείο. Η καινοτομία κι η τεχνολογική ευελιξία συμπλέουν με τις ανθρωπιστικές αξίες, η επιστημονική κατάρτιση των διδασκόντων δεν επισκιάζει το ενδιαφέρον και την διαρκή στήριξη που προσφέρουν στα παιδιά. Έγνοια μας παραμένει, παράλληλα με την πρόοδο και την υψηλή επίδοση των μαθητών/τριών μας, η ομαλή κοινωνικοποίησή τους, η ανάπτυξη σεβασμού και αλληλεγγύης, η καλλιέργεια ελεύθερης και κριτικής σκέψης, η διαμόρφωση ολοκληρωμένων, καλλιεργημένων, δημιουργικών και εντέλει ευτυχισμένων νέων ανθρώπων.

Η πορεία της φετινής σχολικής χρονιάς καθορίστηκε από την πολύμηνη αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων: από τις αρχές Νοεμβρίου έως τα μέσα Απριλίου (με την εξαίρεση μίας μόλις εβδομάδας τον Φεβρουάριο) τα μαθήματα γίνονταν μέσω της πλατφόρμας webex training. Παρότι δεν χάθηκε ούτε μία ημέρα μαθημάτων και έγινε προσπάθεια διατήρησης της σχολικής κανονικότητας με την συμμετοχή σε ποικίλες παράλληλες διαδικτυακές δράσεις, η παιδαγωγική λειτουργία δεν ήταν η φυσιολογική και οι συνέπειες σε γνωστικό, αλλά κυρίως σε ψυχο-κοινωνικό επίπεδο πιστεύουμε πως έχουν ήδη εν μέρει φανεί και θα επηρεάσουν και την επόμενη χρονιά. Στην κατεύθυνση αυτή, επομένως, θα στραφεί η παιδαγωγική προσοχή μας με την έναρξη της νέας χρονιάς.

ΙΙ. Αποτίμηση του έργου του Σχολείου κατά την διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης

Παιδαγωγική και Μαθησιακή Λειτουργία

Θεματικοί άξονες 1 2 3 4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
   1. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση           Καταγραφή εντυπώσεων των μαθητών από την τηλεκπαίδευση

Συλλογή απόψεων καθηγητών μέσω e-mail, Προφορικές συζητήσεις με καθηγητές

Ψηφιακό υλικό (εταιρικά e-mail καθηγητών, ψηφιακή πλατφόρμα e-arsakeio)

   2. Ενιαία ενταξιακή εκπαίδευση          Ερωτηματολόγια σε μαθητές/τριες, συζήτηση με μαθητές/τριες
   3. Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού         Εμπειρικά δεδομένα των υπευθύνων της ομάδας κατά του σχολικού Εκφοβισμού / Αξιοποίηση του ερωτηματολογίου (θεμ.άξονας 6)
   4. Συμμετοχή του σχολείου και υποστήριξη σε δράσεις – διακρίσεις μαθητών/μαθητριών         Τεκμήρια ποσοτικής μορφής και προέρχονται από το ημερολόγιο της σχολικής ζωής, τα πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων και από την ιστοσελίδα του σχολείου.
   5. Φοίτηση – σχολική διαρροή         Συζήτηση με μαθητές/τριες
   6. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών          Ερωτηματολόγιο σε μαθητές/τριες Α΄και Β΄τάξης
   7. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών          Ερωτηματολόγιο σε μαθητές/τριες Β΄τάξης, και στους εκπαιδευτικούς, σύγκριση αποτελεσμάτων
   8. Σχέσεις σχολείου – οικογένειας         Περιγραφική τεκμηρίωση, συνεργασία με το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων

Θετικά σημεία

[δίνονται ανά αριθμημένο θεματικό άξονα]

  1.  Άμεση ανταπόκριση και προσαρμοστικότητα των καθηγητών στις ιδιαίτερες συνθήκες της τηλεκπαίδευσης / Διαρκής επικοινωνία και αλληλεπίδραση καθηγητών-μαθητών / Προσπάθεια διατήρησης μίας «κανονικότητας» της μαθησιακής διαδικασίας (παράδοση, εξέταση, εργασίες, αξιολόγηση).

  2.  Αποδοχή και πλήρης ένταξη καινούργιων μαθητών στο σχολείο, φιλικό και οικείο κλίμα σχολείου, πολύ καλό επίπεδο εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών ως λόγος επιλογής του σχολείου και παραμονής σε αυτό, θετική γνώμη μαθητών/τριών με αλλοδαπούς γονείς τον έναν ή και τους δύο για τη νοοτροπία και το σχολικό περιβάλλον

  3.  Αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας κατά της σχολικής βίας και εκφοβισμού που αποτελείται από δύο μαθητές όλων των τμημάτων κάθε τάξης.

  4.  Άριστη ανταπόκριση του Σχολείου: Υποστήριξη και ενθάρρυνση μαθητών για τη συμμετοχή σε ποικίλες δράσεις.

  5.  Τακτική φοίτηση μαθητών, μέριμνα για τη συστηματική φοίτηση και ενημέρωση κηδεμόνων.

  6.  Αρμονική συνεργασία, έλλειψη ανταγωνισμού, κλίμα αλληλεγγύης και ισχυροί δεσμοί φιλίας μεταξύ των μαθητών/τριών του Σχολείου μας.

  7.  Οι μαθητές/τριες αισθάνονται ότι τους αποδέχονται και τους εκτιμούν ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους στα μαθήματα, ενώ σημαντικό ποσοστό αισθάνεται εμπιστοσύνη και σε προσωπικό επίπεδο προς τους καθηγητές τους.

  8.  Ικανοποιητική και ουσιαστική η επαφή του σχολείου με τους γονείς.

Σημεία προς βελτίωση

[δίνονται ανά αριθμημένο θεματικό άξονα]

 1.   Βελτίωση της τεχνογνωσίας των καθηγητών / Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος, της συμμετοχής και της συνέπειας των μαθητών / Ρεαλιστική αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης (μετρίαση των απαιτήσεων, αντιστοιχία προσδοκιών-συνθηκών).

  2. Να δοθεί περισσότερη προσοχή από το σχολείο στις μεμονωμένες έστω περιπτώσεις νέων μαθητών/τριών που δεν προσαρμόζονται

  3.  Θα πρέπει να διερευνηθεί το θέμα του διαδικτυακού εκφοβισμού / Βελτίωση του κλίματος σε συγκεκριμένο τμήμα.

  4.  Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες

  5.     

  6.   Προτείνονται: ομαδικές εργασίες, διδακτικές επισκέψεις και εκδρομές, που έλειψαν λόγω της πανδημίας, με στόχο τη σύσφιγξη των σχέσεων. Αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση της περιθωριοποίησης έστω μεμονωμένων περιπτώσεων μαθητών/τριών και του ζητήματος του εκφοβισμού.

  7.   Περισσότερη ενσυναίσθηση εκ μέρους των καθηγητών και χρόνος για συζήτηση. Παρουσία της ψυχολόγου του σχολείου στο κτήριο του λυκείου, προκειμένου οι μαθητές/τριες να γνωρίζουν ότι μπορούν να απευθυνθούν σε αυτήν.

  8.  Πιο συστηματική ενημέρωση για τους μαθητές/τριες που παρουσιάζουν σοβαρές γνωστικές αδυναμίες.

 

Διοικητική Λειτουργία
Θεματικοί άξονες 1 2 3 4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
   9. Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας  Ερωτηματολόγιο στους καθηγητές
   10. Διαχείριση υλικών πόρων και υποδομών  Παρατήρηση, φωτογραφίες
   11. Σχολείο και κοινότητα  Περιγραφική καταγραφή

Θετικά σημεία

[δίνονται ανά αριθμημένο θεματικό άξονα]

  9.  Ικανοποίηση του συλλόγου διδασκόντων για τη διαχείριση της σχολικής καθημερινότητας, και των καταστάσεων κρίσης. Υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης στην διεύθυνση και αίσθημα δημοκρατικής διοίκησης και συμπερίληψης όλων των εμπλεκόμενων μελών στη λήψη αποφάσεων.

  10. Κτήρια, εργαστήρια, γήπεδα, εξοπλισμός.

  11.  Συμμετοχή σε δραστηριότητες, κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα, συνεργασία με κοινωνικούς φορείς της πόλης π.χ. ΧΑΝΘ, Μουσεία κλπ

Σημεία προς βελτίωση

[δίνονται ανά αριθμημένο θεματικό άξονα]

  9.     Επαναξιολόγηση στην κατανομή εργασιών στα μέλη του συλλόγου / περισσότερος χρόνος συζήτησης.

  10.  Χώρος στάθμευσης, δενδροφύτευση, παγκάκια.

  11.  Ενίσχυση συνεργασίας με φορείς της πόλης.

 

Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών
Θεματικοί άξονες 1 2 3 4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
   12. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις Στοιχεία που έχουν αποστείλει οι εκπαιδευτικοί. Προφορική ενημέρωση.
   13. Ανάληψη επιμορφωτικών πρωτοβουλιών του σχολείου για τη βελτίωση της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης Δεδομένα της πλατφόρμας, οργανωτική δομή της Φ.Ε. και του Σχολείου. Πρωτοβουλίες και Σεμινάρια που υλοποιούνται.
  14. Συμμετοχή του προσωπικού σε άλλες δράσεις (προγράμματα Erasmus, συνεργασία με άλλα σχολεία κ.λπ.) Στοιχεία που έχουν αποστείλει οι εκπαιδευτικοί. Προφορική ενημέρωση.

Θετικά σημεία

[δίνονται ανά αριθμημένο θεματικό άξονα]

  12.  Παρά τις συνθήκες της πανδημίας αλλά και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,, οι εκπαιδευτικοί αποδείχθηκαν εξαιρετικά δραστήριοι αναφορικά με την συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις.

  13. Η πλατφόρμα e-arsakeio, οι Συντονιστές της Φ.Ε. για κάθε μάθημα, τα συχνά τηλεσεμινάρια εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας του Αρσακείου.

  14.  Παρά τις συνθήκες της πανδημίας αξιόλογη η συμμετοχή σε προγράμματα εγκεκριμένα από το ΥΠΑΙΘ αλλά και σε συνεργασίες με άλλα σχολεία.

Σημεία προς βελτίωση

[δίνονται ανά αριθμημένο θεματικό άξονα]

  12. Ελπίζουμε ότι κατά το επόμενο σχολικό έτος οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές και θα επιτρέψουν περισσότερες – και διά ζώσης – δραστηριότητες…

  13.  Ολοκλήρωση της πλατφόρμας e-arsakeio όσον αφορά την διαδραστικότητα και χρηστικότητά της.

  14.  Ελπίζουμε ότι κατά το επόμενο σχολικό έτος οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές και θα επιτρέψουν περισσότερες – και διά ζώσης – δραστηριότητες…