Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδρίασε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τους ν.4692 [αρ.33-35] / ν.4823 [αρ.231,233], την ΥΑ 108906/10.09.21/ Φ.Ε.Κ. 4189 και ακολουθώντας τον Οδηγό εφαρμογής της Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΙΕΠ [Σεπτ.22] με θέμα τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό…
Ξεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά 2023-24, επιθυμούμε να σας καταστήσουμε κοινωνούς του ιδιαίτερου παλμού του Σχολείου μας, όπως αυτός αποτυπώνεται στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού μας έργου. Όπως θα προσέξετε, αρκετές από τις προγραμματισμένες δράσεις έχουν έντονο αρσακειακό χρώμα. Κάθε…
Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης της Φ.Ε. και ενέκρινε τον συλλογικό προγραμματισμό για το σχολικό έτος 2022-23. Ο συλλογικός προγραμματισμός αναρτήθηκε, σύμφωνα με την Υ.Α. με Αρ. Πρωτ. 119336/ΓΔ4/29-09-2022, στην πλατφόρμα του ΙΕΠ…
Ξεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά 2022-23, επιθυμούμε να σας καταστήσουμε κοινωνούς του ιδιαίτερου παλμού του Σχολείου μας, όπως αυτός αποτυπώνεται στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού μας έργου. Όπως θα προσέξετε, αρκετές από τις προγραμματισμένες δράσεις έχουν έντονο αρσακειακό χρώμα. Κάθε χρόνο η…
Ξεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά 2021-22, επιθυμούμε να σας καταστήσουμε κοινωνούς του ιδιαίτερου παλμού του Σχολείου μας, όπως αυτός αποτυπώνεται στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού μας έργου. Όπως θα προσέξετε, αρκετές από τις προγραμματισμένες δράσεις έχουν έντονο αρσακειακό χρώμα. Κάθε χρόνο η…
Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με το άρθρο 33, κεφάλαιο Δ΄ του Νόμου 4692/2020 – ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020 για την «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» και θέμα…
Δείτε τον Προγραμματισμό των δράσεων του Σχολείου μέχρι και τον Ιούνιο 2020, κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο  …
Κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο, μπορείτε να δείτε τον Προγραμματισμό του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2019-20…
Προγραμματισμός Σχολικού Έτους 2018-19...