Πατώντας στο παρακάτω εικονίδιο, μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε τις διαθέσιμες ώρες των (διά ζώσης ή τηλεφωνικών) συναντήσεων συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-23. Για την…
Για την τακτική επικοινωνία των γονέων με τους καθηγητές των παιδιών τους σχετικά με την επίδοσή τους ή κάθε άλλο παιδαγωγικό θέμα, ορίζονται οι ώρες συνεργασίας:…
Αγαπητοί γονείς, δείτε το πρόγραμμα επικοινωνίας-συνεργασίας με τους καθηγητές του Σχολείου σε 2 καταστάσεις [ανά διδακτική ώρα και ειδικότητα]. Πλην 2 καθηγητριών που θα δέχονται τους γονείς κάθε Παρασκευή, όλες οι υπόλοιπες…