Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2021-22
Σεπ 22 2021

Ξεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά 2021-22, επιθυμούμε να σας καταστήσουμε κοινωνούς του ιδιαίτερου παλμού του Σχολείου μας, όπως αυτός αποτυπώνεται στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού μας έργου. Όπως θα προσέξετε, αρκετές από τις προγραμματισμένες δράσεις έχουν έντονο αρσακειακό χρώμα. Κάθε χρόνο η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διοργανώνει διάφορες δραστηριότητες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες των Αρσακείων Σχολείων να πάρουν μέρος σε αυτές: 8ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο, 14οι Αγώνες Λόγου και Τέχνης (Α.ΛΟ.ΤΕ.), 13η Διαρσακειακή Συνάντηση Δημιουργικού Προφορικού Λόγου, 5οι Μαθηματικοί Αγώνες, Ημέρα Φυσικών Επιστημών, Αγώνες Στίβου, Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών κ.ά. Είναι κοινή η διαπίστωση πως οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτές τις δημιουργικές και καινοτόμες δραστηριότητες ωφελούνται πολλαπλά, εκμεταλλευόμενοι το ιδιαίτερο προνόμιο να ανήκουν στη μεγάλη αρσακειακή οικογένεια. Ανακοινώνουμε, λοιπόν, τον προγραμματισμό με την ελπίδα και την ευχή πως θα καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Το αρχείο του προγραμματισμού θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς για κάποιες δράσεις δεν υπάρχουν ακόμα οι ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησής τους. 

Δείτε τον Προγραμματισμό των δράσεων του Σχολείου μέχρι και τον Ιούνιο 2022,

κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο