Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2020-21
Οκτ 13 2020

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με το άρθρο 33, κεφάλαιο Δ΄ του Νόμου 4692/2020 – ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020 για την «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» και θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου και τις ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης για το σχολικό έτος 2020-21».

Στη Συνεδρίαση εγκρίθηκε ομόφωνα ο Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2020-21 –με την επιφύλαξη πως οι ειδικές συνθήκες που ισχύουν στη χώρα για τον περιορισμό της πανδημίας, αλλά και τυχόν απρόβλεπτες εξελίξεις που ενδέχεται να παρουσιαστούν, ίσως επιφέρουν τροποποιήσεις στη διαδικασία υλοποίησης κάποιων προγραμματισμένων δράσεων ή και ματαίωσή τους– και συντάχθηκε η σχετική Έκθεση με τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και τον σχεδιασμό δράσεων και διαδικασιών.

Μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε τα παραπάνω έγγραφα, κάνοντας κλικ στα εικονίδια πιο κάτω:

ΑΓΘ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2020-21

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΓΘ_ΣΧ. ΕΤΟΣ 202021