Πρόγραμμα και προτεινόμενος τρόπος επικοινωνίας-συνεργασίας γονέων με καθηγητές του Σχολείου
Σεπ 19 2021

Για την τακτική επικοινωνία των γονέων με τους καθηγητές των παιδιών τους σχετικά με την επίδοσή τους ή κάθε άλλο παιδαγωγικό θέμα, ορίζονται οι ώρες συνεργασίας:

Για όσο διάστημα η υγειονομική κρίση που προκαλεί η covid19 επιβάλλει την αποφυγή συγχρωτισμού, συστήνουμε να προτιμάται η τηλεφωνική επικοινωνία-συνεργασία με τους καθηγητές, τηλεφωνώντας τις καθορισμένες ώρες στο τηλέφωνο της Γραμματείας [2310 304000, εσ. 430]. 

Εάν κρίνεται απολύτως απαραίτητη η διά ζώσης επικοινωνία με καθηγητή του Σχολείου, υπενθυμίζουμε πως για την είσοδο γονέων στον χώρο του Σχολείου απαιτείται είτε Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή νόσησης είτε Βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακού ελέγχου των τελευταίων 48 ωρών. Επιπλέον, είναι δυνατόν να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Σχολείου συνάντηση με τη Διεύθυνση και την Υποδιεύθυνση του Σχολείου.

Πρόθεση και επιδίωξη του Σχολείου είναι η παραγωγική συνεργασία γονέων και καθηγητών, με στόχο την ουσιαστική πρόοδο αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών μας.