Ώρες συνεργασίας- με φυσική παρουσία και τηλεφωνικώς-με γονείς
Οκτ 2 2023

Τα Αρσάκεια Σχολεία πιστεύουν στην τακτική, ειλικρινή και εποικοδομητική συνεργασία των γονέων με τους καθηγητές και τη Διεύθυνση. Το τρίγωνο Σχολείο- μαθητές- οικογένεια αναπτύσσει σχέσεις αμφίδρομης επικοινωνίας που διευκολύνουν και προάγουν την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα.  

Συνεχίζοντας την επιτυχή λειτουργία του μοντέλου επικοινωνίας του προηγούμενου έτους, έχουν οριστεί οι παρακάτω ώρες συνεργασίαςμε φυσική παρουσία στο Σχολείο ή με τηλεφωνική επικοινωνία– των καθηγητών του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης με τους γονείς για  ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο και τα παιδαγωγικά ζητήματα των μαθητών.   Ήδη λειτουργεί το portal της Φ.Ε. για προγραμματισμό  τόσο των συναντήσεων στο Σχολείο –κάθε Τρίτη– όσο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους καθηγητές.

Για να δείτε τις ώρες συνεργασίας πατήστε πάνω στο παρακάτω εικονίδιο. 

Για τον προγραμματισμό συνάντησης με την Ψυχολόγο του Σχολείου, Αλεξάνδρα Παπαλαζάρου, μπορείτε να απευθύνεστε στην ίδια είτε τηλεφωνικά [2310-304000, εσωτ.474] είτε αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση papalazarou.a@e-arsakeio.gr