Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου [Α΄τάξη]
Μαρ 17 2022

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση της Α΄τάξης του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στην Δράμα,  αναρτήθηκε η με αρ.πρωτ. 257/11.03.22 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία:

  1. Ηρόδοτος Tours
  2. Jordan’s Travel
  3. Focus Travel
  4. Mazi Travel Events

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, έκρινε ως καταλληλότερη την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου  Focus Travel (αρ.ασφ.συμβ. 2078016678  ERGO Ασφαλιστική), γιατί ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και τις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο και πρόσφερε την πιο συμφέρουσα τιμή ανάμεσα στις συγκρίσιμες παροχές.

[οι προσφορές εδώ]