Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στη Ρώμη
Οκτ 5 2023

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου και του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στη Ρώμη, από Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 έως Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023, αναρτήθηκαν οι με αρ. πρωτ. ΑΓΘ-964/27.9.2023 και ΑΛΘ-982/27.9.2023 προκηρύξεις στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στα Σχολεία κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Herodotus Tours
  2. Genius Travel
  3. Saronic Star

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Herodotus Tours (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2072798657/0009 της ERGO Ασφαλιστικής Μονοπρόσωπης Α.Ε., σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339/96), διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχαν θέσει τα Σχολεία.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων για τη Ρώμη