Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στη Νίκαια
Οκτ 5 2023

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου και του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στη Νίκαια, από Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 έως Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023, αναρτήθηκαν οι με αρ. πρωτ. ΑΓΘ-962/27.9.2023 και ΑΛΘ-983/27.9.2023 προκηρύξεις στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στα Σχολεία κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Focus Travel Agency
  2. Herodotus Tours
  3. Genius Travel

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Focus Travel Agency (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2227020272 της εταιρείας NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339/96), διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχαν θέσει τα Σχολεία.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων για τη Νίκαια