Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στην Κέρκυρα
Μαρ 18 2019

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου στην Κέρκυρα, κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Connection Travel
  2. Herodotus Tours
  3. Mazi Travel Events
  4. Athos Hellas
  5. Ψωμιάδης Travel
  6. Dromeas Tour Operator
  7. Apollo Travel Services
  8. Zorpidis Travel
  9. Focus Travel Agency

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, έκρινε ως καταλληλότερη την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Mazi Travel Events (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11733316 της GENERALI HELLAS σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339/96), διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.