Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στην Πάτρα
Οκτ 4 2023

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου και του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στην Πάτρα, από Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 έως Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023, αναρτήθηκαν οι με αρ. πρωτ. ΑΓΘ-963/27.9.2023 και ΑΛΘ-981/27.9.2023 προκηρύξεις στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στα Σχολεία κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Herodotus Tours
  2. Focus Travel Agency
  3. Athos Hellas travel center

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Herodotus Tours (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2072798657/0009 της ERGO Ασφαλιστικής Μονοπρόσωπης Α.Ε., σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339/96), διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχαν θέσει τα Σχολεία.

Προσφορές ταξιδιωτικών πρακτορείων για την Πάτρα