Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στο Βερολίνο
Φεβ 13 2023

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου στο Βερολίνο, από 7 Μαΐου 2023 έως 11 Μαΐου 2023, αναρτήθηκε η με αρ. πρωτ. ΘΓ-139/2-2-2023 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Focus Travel Agency
  2. Herodotus Tours
  3. Air Forum

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Focus Travel Agency [αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2224016969 της εταιρείας NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ], διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.

Προσφορές ταξιδιωτικών πρακτορείων_ΒΕΡΟΛΙΝΟ