Διάκριση στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας
Μαΐ 2 2019

Τρεις ομάδες μαθητών/μαθητριών από το τμήμα Α3, στο πλαίσιο των δημιουργικών εργασιών, με την ενθάρρυνση της καθηγήτριας του μαθήματος, Μπίας Σφυρίδου, δήλωσαν για πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα «Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας» (Social Innovation Relay) για παιδιά ηλικίας 15-18 ετών, το οποίο υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο από τον Οργανισμό Junior Achievement και στην Ελλάδα από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ/JA GREECE). Ο Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας είναι ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Τους δίνει επίσης τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν δεξιότητες που τους καθιστούν κοινωνικά πιο υπεύθυνους επαγγελματίες στο μέλλον. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος υλοποιείται διαδικτυακά μέσα από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι μαθητές κατανοούν τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και εισάγονται στις αρχές του «κοινωνικού επιχειρείν», αναπτύσσουν την ομαδική εργασία και επικοινωνία, βελτιώνουν τις δεξιότητες παρουσίασης, καλλιεργούν την κριτική και δημιουργική σκέψη.

Αρχικά, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη σημασία και τους σκοπούς των κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς και για το θεωρητικό υπόβαθρο με βάση το οποίο τεκμηριώνεται η δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του προγράμματος, η εθελόντρια της ΝΝ Hellas, κα Οικονόμου, μέσω τηλεδιάσκεψης με τους μαθητές και τις μαθήτριες, παρουσίασε το πρόγραμμα και μελέτησε μαζί τους περιπτώσεις επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων (case studies) που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Στη συνέχεια, και μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της κοινωνικής καινοτομίας, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα online κουίζ 15 ερωτήσεων, το οποίο αποτελεί  εκπαιδευτικό/μαθησιακό εργαλείο του προγράμματος. Με τη διαδικασία αυτή επιχειρήθηκε ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών σχετικά με την κοινωνική καινοτομία.
Έπειτα, οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, υπέβαλαν online σε μια περιγραφή 300 λέξεων τη λύση που προτείνουν σε ένα κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
• Υγεία
• Περιβάλλον
• Τεχνολογία
• Φτώχεια
• Οικονομική Ανάπτυξη
• Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Διατυπώθηκαν ιδέες πρωτότυπες, ευφάνταστες αλλά και ταυτόχρονα ρεαλιστικές, που αναδείκνυαν το οικολογικό πρόβλημα, την ανεργία, την ανάγκη κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης.

 

Μία από τις ομάδες του σχολείου μας πέτυχε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στην οποία συμμετέχουν οι 20 κορυφαίες ομάδες από όλη την Ελλάδα. Η ομάδα που προκρίθηκε είναι οι “homosapioi”: αποτελείται από τους Ελισάβετ Σφήκα, Α. Π., Νεφέλη Σπυριδωνίδου και Γιάννη Χατζηφωτιάδη, και η ιδέα τους αφορά τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας εύρεσης εργασίας για ανέργους ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών.
Οι είκοσι μαθητικές ομάδες είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν οnline με εθελοντές- συμβούλους και να λάβουν καθοδήγηση (e-mentoring) προκειμένου να εξελίξουν περαιτέρω την ιδέα τους πάνω σε ένα επιχειρηματικό πλάνο και να προετοιμαστούν για το επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού, διεκδικώντας μία θέση αρχικά στον Τελικό Πανελλαδικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί διαδικτυακά και στη συνέχεια στον Παγκόσμιο διαγωνισμό!
Η εμπειρία ήταν για όλους πολύτιμη, καθώς ευαισθητοποιήθηκαν στο θέμα του κοινωνικού προσώπου των εταιρειών, δοκιμάστηκαν στη σύλληψη και προώθηση μιας επιχειρηματικής ιδέας συνειδητοποιώντας τη σημασία αλλά και τη δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος. Μοιραζόμαστε λοιπόν τη χαρά και την ικανοποίηση όλων των παιδιών και φυσικά ευχόμαστε στην ομάδα που προκρίθηκε καλή επιτυχία!