Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στη Σαμοθράκη
Μαρ 7 2019

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης στη Σαμοθράκη, από Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 έως και Κυριακή 7 Απριλίου 2019, αναρτήθηκε η με αρ. πρωτ. 271/25-02-2019 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Athos Hellas
  2. Ψωμιάδης Travel
  3. Online Holidays
  4. Herodotus Tours
  5. Dromeas Tour Operator

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, έκρινε ως καταλληλότερη την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Ψωμιάδης Travel (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11758374 και 11758365 της GENERALI HELLAS σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 7/2018), καθώς ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.