Τα παιδιά ενημερώνονται σωστά ..
Νοέ 15 2023

 και σε θέματα Πρόληψης, Προαγωγής και Αγωγής Υγείας

Κατά το σχολικό έτος 23-24 οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων Α2 και Α4 συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES & iSAVElives FOR SCHOOLS. Κύριος σκοπός του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει και να καταρτίσει τη σχολική κοινότητα, σε θέματα Πρόληψης, Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, με ενδεικνυόμενο τρόπο. Δευτερευόντως, ενδυναμώνει τους μαθητές/-τριες μέσα από την ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί πολίτες. Τον συντονισμό του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος έχει η καθηγήτρια Ιφιγένεια Αναγνώστου, η οποία επίσης πρόκειται να εκπαιδευτεί και να πιστοποιηθεί στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.

Στόχοι του KIDS SAVE LIVES & iSAVElives FOR SCHOOLS είναι η μετάδοση ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (χειρισμοί αντιμετώπισης θύματος πνιγμονής από ξένο σώμα, θύματος πνιγμού, αναίσθητου θύματος, θύματος χωρίς φυσιολογική αναπνοή, κλήση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης), στη βελτίωση του επιπέδου άνεσης ενός θύματος και στην αποτροπή επιδείνωσης μιας κατάστασης μέχρι την άφιξη των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης. Παράλληλα, εστιάζει σε θέματα ΠΡΟΛΗΨΗΣ (αναγνώριση καρδιακού και εγκεφαλικού επεισοδίου, πρόληψη σοβαρού τραυματισμού), προαγωγής υγείας (αλλεργίες), χρήσης νέων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, που στόχο έχουν να προετοιμάσουν και να οργανώσουν κατάλληλα τη σχολική κοινότητα.

Την Τετάρτη, λοιπόν, 8 Νοεμβρίου 2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες των δύο τμημάτων παρακολούθησαν μία δίωρη διαδικτυακή ενημέρωση για το θεωρητικό μέρος του προγράμματος Ενημερώθηκαν από εκπροσώπους της οργάνωσης KIDS SAVE LIVES και πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, σε ορισμένες περιπτώσεις συνομηλίκους τους,  για τη μέθοδο παροχής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) σε θύμα χωρίς αναπνοή, τους τρόπους αντίδρασης σε περιπτώσεις θύματος πνιγμού ή πνιγμονής από ξένο σώμα, την αντιμετώπιση περιπτώσεων σπασμών και τραύματος, την αναγνώριση των συμπτωμάτων καρδιακού και εγκεφαλικού επεισοδίου και αναφυλαξίας, καθώς και για τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης που πρέπει να καλούν. Έτσι, είχαν μία πρώτη γνωριμία με την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος ξαφνικών προβλημάτων υγείας,  που μπορούν να προκύψουν ακόμα και στον σχολικό χώρο.

Ανυπομονούμε τώρα για το πρακτικό μέρος του προγράμματος, την εξάσκηση από τον εθελοντή εκπαιδευτή – μέντορα, ο οποίος θα μας δείξει στην πράξη πώς μπορούμε να βοηθούμε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε κίνδυνο και να αντιμετωπίζουμε έκτακτες καταστάσεις.