Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στην Καστοριά
Φεβ 13 2024

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών και μαθητριών του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης στην Καστοριά, από Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 έως Τρίτη 23 Απριλίου 2024, αναρτήθηκε η με αρ. πρωτ. ΑΓΘ-185/6.2.2024 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στα Σχολεία κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Gassi Holidays
  2. Mazi Travel & Events
  3. Focus Travel Agency

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Gassi Holidays (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2081733122 της ERGO Ασφαλιστικής, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339/96), διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων_ΚΑΣΤΟΡΙΑ