Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στην Αλεξανδρούπολη
Φεβ 13 2024

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών και μαθητριών του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης στην Αλεξανδρούπολη, από Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 έως Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, αναρτήθηκε η με αρ. πρωτ. ΑΓΘ-184/6.2.2024 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στα Σχολεία κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Gassi Holidays
  2. Mazi Travel & Events
  3. Focus Travel Agency
  4. Apollo Travel Services

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Gassi Holidays (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2081733122 της ERGO Ασφαλιστικής, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339/96), διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ