Πρόσκληση σε Τηλεκπαιδεύσεις για την Ευρωπαϊκή Δράση eTwinning (2023)
Φεβ 18 2023

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης eTwinning διοργανώνει για το σχολικό έτος 2023 επιμορφωτικές τηλεκπαιδεύσεις/σεμινάρια για την Ευρωπαϊκή Δράση eTwinning. Στο πλαίσιο αυτό, η καθηγήτρια Αγγλικών του σχολείου μας και πρέσβειρα eTwinning Ν. Ηρακλείου κ. Αικατερίνη Κυριακίδου σε συνεργασία με την πρέσβειρα eTwinning Ν. Λασιθίου κ. Ελένη Ρώσσιου, θα πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες 6 τηλεκπαιδεύσεις για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να εξελιχθούν στη δράση αυτή.

A/A Τίτλος Τηλεκπαίδευσης Ημερομηνία Ώρα Έναρξης Διάρκεια Ομάδα/Στόχος – Link αίτησης συμμετοχής

1. «eTwinning – Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης» (για εκπαιδευτικούς μη εγγεγραμμένους στο eTwinning) 23/02/2023 18:30 90΄ Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί στο eTwinning Αρχάριοι – Επίπεδο 1   http://www.etwinning.gr/various/webexreg.php?id=562

2. «Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών-Εγγραφή έργου στην Πλατφόρμα ESEP» 09/03/2023 18:30 90΄ Αρχάριοι –Επίπεδο 2 http://www.etwinning.gr/various/webexreg.php?id=564

3. «Γνωριμία με το Twinspace» 23/03/2023 18:30 90΄ Προχωρημένοι –Επίπεδο 1 http://www.etwinning.gr/various/webexreg.php?id=563

4. «Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου» 06/04/2023 18:30 90΄ Προχωρημένοι –Επίπεδο 2 http://www.etwinning.gr/various/webexreg.php?id=566

5. «eTwinning Schools» 27/04/2023 18:30 90΄ Προχωρημένοι –Επίπεδο 3 http://www.etwinning.gr/various/webexreg.php?id=565

6. eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων 18/05/2023 18:30 90΄ Αρχάριοι & Προχωρημένοι  http://www.etwinning.gr/various/webexreg.php?id=567

Οι θέσεις για τις τηλεκπαιδεύσεις είναι περιορισμένες και για αυτό οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αιτηθούν άμεσα τη συμμετοχή τους είτε ακολουθώντας τους παραπάνω συνδέσμους, είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://www.etwinning.gr/news/webinars

Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα για την συμμετοχή στα διαδικτυακά σεμινάρια έχουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των περιοχών ευθύνης των πρεσβευτών όμως μπορούν να καλυφθούν και από εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων και άλλων περιοχών (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη δήλωση συμμετοχής τους, θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά η πρόσκληση και το πρόγραμμα για την κάθε τηλεκπαίδευση. Μετά το τέλος των τηλεκπαιδεύσεων και την αξιολόγηση τους από τους συμμετέχοντες, θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να λάβουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής τους.