Διερευνώντας την πολιτισμική διάσταση της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη στην Πορτογαλία
Δεκ 29 2019

Στo πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + που υλοποιεί το Σχολείο μας με θέμα «European citizenship: Cultural, Historical, Economic, Lingual and Political dimensions / Η ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη: Πολιτισμικές, Ιστορικές, Οικονομικές, Γλωσσικές και Πολιτικές διαστάσεις», πραγματοποιήθηκε στην πόλη Caldas da Rainha της Πορτογαλίας η πρώτη συνάντηση αντιπροσωπειών των ευρωπαίων μαθητών από τις 10 έως τις 16 Νοεμβρίου 2019.

Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν να διερευνηθεί η πολιτισμική διάσταση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη μέσω της μελέτης και της ανάδειξης των στοιχείων της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι οι μαθητές κλήθηκαν να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια των συμμετεχόντων ευρωπαϊκών σχολείων το σχολείο τους, την πόλη τους και τη χώρα τους. Εκκινώντας από τη μικρή κοινότητα του σχολείου τους και περνώντας στη συνέχεια στις ευρύτερες κοινότητες της πόλης και της χώρας τους, με την υιοθέτηση του μοντέλου των ομόκεντρων κύκλων, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προβάλουν τα στοιχεία της εθνικής τους ταυτότητας και να κατανοήσουν πως –παρά τις πολιτισμικές τους διαφορές– μοιράζονται και κοινές αξίες και στάσεις ζωής, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην αρμονική συνύπαρξή τους στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της Ενωμένης Ευρώπης. Οι μαθητές μας, υπό την καθοδήγηση της παιδαγωγικής ομάδας του Προγράμματος Erasmus+, συνεργάστηκαν με μεγάλη χαρά και προθυμία και παρουσίασαν μέσω προβολής σε Powerpoint το Σχολείο μας και τη χώρα μας, ενώ δημιούργησαν και ένα σύντομο αλλά αντιπροσωπευτικό βίντεο για την πόλη μας, το οποίο εισέπραξε θετικά σχόλια από τις άλλες ευρωπαϊκές αποστολές. Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στην καλύτερη γνωριμία των ευρωπαίων μαθητών μεταξύ τους (ice breaking activities) και στην ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής όλων.

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις των μαθητών μας κάνοντας κλικ στα παρακάτω εικονίδια:

     

Εκτός, όμως, από τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν την πρώτη μέρα της συνάντησής μας στην Πορτογαλία, οι μαθητές μέσα από έρευνα και βιβλιογραφική αναζήτηση που έκαναν στις χώρες τους, συνέλεξαν πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό για τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Θερμές πηγές και ιαματικά νοσοκομεία που υπάρχουν σε κάθε χώρα
  2. Θαλάσσια και χερσαία εμπορικά δρομολόγια θαλασσοπόρων και ταξιδιωτών και εμπορικές εκθέσεις
  3. Πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες και μοναστήρια της κάθε χώρας και η σημασία τους ως κέντρα γνώσεων στην Ευρώπη 
  4. Διακεκριμένες προσωπικότητες της κάθε χώρας που έζησαν και διέπρεψαν στις χώρες των εταίρων του Προγράμματος

Οι συγκεκριμένες θεματικές ενότητες επελέγησαν από το σχολείο της Πορτογαλίας για τη διερεύνηση των στοιχείων της κοινής ευρωπαϊκής πολιτισμικής παράδοσης και συνδυάστηκαν με συναφείς επισκέψεις και ξεναγήσεις στο ιαματικό νοσοκομείο της πόλης Caldas da Rainha, στη βιβλιοθήκη του παλατιού στην πόλη Mafra και στο Μοναστήρι Alcobaca. Έτσι, κατά τις υπόλοιπες μέρες της φιλοξενίας μας από το σχολείο της Πορτογαλίας, οι μαθητές συνεργάστηκαν δημιουργικά και αντάλλαξαν πληροφορίες στις πολυεθνικές ομάδες που διαμορφώθηκαν με βάση τις αναφερθείσες θεματικές. Στη λήξη της συνάντησης, μετά από γόνιμη συζήτηση και κοινή απόφαση των μελών των ομάδων, οι μαθητές παρουσίασαν το τελικό παραγόμενο προϊόν της εργασίας τους, το οποίο πρόκειται να αναρτηθεί και ψηφιακά στην πλατφόρμα επικοινωνίας του έργου, στο Twinspace.  

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα το υλικό που συνέλεξαν οι μαθητές μας για τις επιμέρους θεματικές ενότητες , κάνοντας κλικ στα παρακάτω εικονίδια:

    

      

Η διαπολιτισμική συνεργασία, η αμοιβαία κατανόηση και η καλλιέργεια ενός κλίματος αποδοχής και σεβασμού της ετερότητας ήταν μερικά από τα σημαντικά οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές μας από τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+. Ακόμη, οι βιωματικές και μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές μέθοδοι που υιοθετήθηκαν, προσέφεραν την ευκαιρία στους μαθητές μας να αποκτήσουν όχι μόνο πολύτιμες μαθησιακές εμπειρίες αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά στην προσέγγιση της πολιτισμικής πτυχής της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Τέλος, οι μαθητές μας ανέλαβαν με χαρά και ενθουσιασμό να καταγράφουν καθημερινά τις εντυπώσεις τους από το ταξίδι μας στην Πορτογαλία με τη μορφή προσωπικών ημερολογίων που συνέταξαν, για να μεταφέρουν στο σύνολο της σχολικής μας κοινότητας τις ξεχωριστές εμπειρίες τους και να αποτυπώσουν μέσω της νεανικής τους ματιάς την εκπαιδευτική αξία του Προγράμματος.

Ακολουθεί ένα δείγμα από τα ημερολόγια των μαθητών:

 

TRAVEL  DIARIES

Day 1 10/11 By Katerina Matella

I woke up at 05:30 which is early but I was really excited about our trip. Our first stop was the airport in Munich which was really impressive and I couldn’t wait to go back there on our way back to Greece. When we finally arrived to Lisbon we had a great time with the Portuguese people at a mall there, where we also had lunch. At about 9 p.m we arrived at Caldas da Rainha (both us and the students from the other countries) and we met in person our host families. Inés, the girl from Portugal who was going to host me came to pick us up (both me and a girl from Germany, called Janneke, who was going to stay with us). When we arrived home the atmosphere was very friendly. Before we went to bed we decided to play a board game to get to know each other and we had a great time!

Day 2 11/12 By Chris Kazakos

I woke up at 7:30, brushed my teeth and ate breakfast with my host family. We went to school and were shown around the school. Then we started our presentations. Afterwards, there was a break and we had lunch. Then we did some ice-breaking activities in the form of karaoke and some other games. That was amusing! Afterwards my host student and her friends took me out in order to explore the city. The city was very beautiful, well-kept and clean. We returned to her home, played some board games and then went out again. We had lunch with the family and some other host families and later on we returned to her home and went to sleep.

Day 3 12/11 By Stella Stylianou

Early morning we went to school and after a while we had a guided visit to the Caldas Thermal hospital and museum. The experience was really interesting! Then we went back to school to start working on our projects. All students were divided into teams and had to work on the topics and make presentations. The students gathered information they had brought from their countries and shared it with their groups. I was in the 4th group and my topic was “Nationals from the Project partners’ countries”. Once I got to know the members of my team I realized that we would get along very well!! They were so nice! We also decided that we would make a flyer for each country. Usually, I don’t like working with others, but this time I was excited!!!

Day 4 13/11 By Kostis Tsolakis

This day we didn’t go to school at all. First we visited the impressive National Palace of Sintra and went on a long guided tour through it. After that, we ate at the picturesque Sintra town and continued our trip to a big library of the Mafra Palace. There, they told us that inside the library’s microclimate live bats, that help keeping the ancient books in good condition by eating small bugs. In the building, there was a room that I particularly liked and was curious about. In it, all the furniture was made of deer horns and hunting trophy heads were hung all over. At the gift shop, there were some questionably overpriced souvenirs, like a porcelain bowl for 3850€. Lastly, we visited a catholic church. Its high ceilings were mesmerising and impressed all of us.

Day 5 14/11 By Kostis Tsolakis

This was the fullest day of all. First, we saw a beach with big waves, called Nazare which we were told thatis the most popular destination for kite surfing. There we took some nice pictures. From there, we walked to an ice-cream shop. It served the biggest and most extravagant waffles, crêpes and gelato. Next, the bus took us to a very high position of the coast, from where we could see the huge waves. We walked a bit and almost flew away with the air a couple times, and got further up. After seeing the amazing view from that top we bought some souvenirs and finally continued our trip. At this point, it was getting dark, but we still had one last stop at a monastery to visit the sweets fair. We had already eaten excessive amounts of sweets a few hours earlier, so I didn’t see anyone tasting the monastery’s sweets, but everyone enjoyed dancing instead as there was a saxophone player playing beautiful songs and Marina, a Spanish student convinced everyone to dance.

Day 6 15/11 By Despoina Sidiropoulou
We woke up on Friday and we all finished our team projects at school. In school we presented them to all the students and teachers. After that we had time to rest in the school library and then we were all free to do whatever we wanted so we decided to go all together to do karts. I went with Ines, the girl that hosts Katerina, to her house and later on we went all together to karts . It was amazing and we had a great time there!!! In the evening we went bowling, all groups together! There we played and ate pizza.We also organized a surprise party to a girl as it was her birthday. By far the best night ever!!!

Day 7 16/11 By Katerina Matella

Saturday was the day that we would leave. I really didn’t want to because I had an amazing time in Portugal!!! I first woke up at about 5:30a.m because I wanted to say goodbye to Janneke. After she left I went back to bed till about 8:30a.m. When I woke up again I started packing but when I finished I realized that I still had about one hour till the time he had to leave for the hotel where we would meet. That’s why Inés and I decided to watch some last “Friends” episodes while having breakfast. When the time to leave finally arrived I was really sad to have to say goodbye to everyone but especially Inés because I spent an unforgettable week with her!!! However I am not losing hope because there is a possibility that she comes to Greece in May. It would be perfect!!!