Εκπαιδευτικές Δράσεις του Γαλλικού Τμήματος
Ιαν 8 2019

«Thessalonique – Nice – Marseille : villes jumelées. La présence française à Thessalonique et la présence grecque au sud de la France»

«Θεσσαλονίκη – Νίκαια – Μασσαλία: Αδελφοποιημένες πόλεις. Η γαλλική παρουσία στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική παρουσία στη Νότια Γαλλία»

Το Γαλλικό Τμήμα του Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου επιδιώκει σταθερά τη συνεργασία και τη διασύνδεσή του με εκπαιδευτικούς φορείς ή και οργανισμούς από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στοχεύοντας στην περαιτέρω προώθηση και καλλιέργεια της γαλλικής γλώσσας. Στην κατεύθυνση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αδελφοποίηση του Σχολείου μας με το Institution Notre Dame, στην Toulon της Νότιας Γαλλίας, ώστε να δημιουργηθεί ένα θεσμικό και σταθερό πλαίσιο ανταλλαγής εκπαιδευτικών ιδεών και πρακτικών, το οποίο θα λειτουργεί και θα αναπτύσσεται σε μόνιμη και μακροχρόνια βάση.

Παράλληλα με την πραγματοποίηση της αδελφοποίησης, το γαλλικό τμήμα προετοιμάζει για τη φετινή σχολική χρονιά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ως στόχο την ανάδειξη της γαλλικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη και υλοποιείται σε συνεργασία με το Γαλλικό Προξενείο και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, οι μαθητές του γαλλικού τμήματος συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή δράση eTwinning με την υλοποίηση ενός συνεργατικού έργου με υπεύθυνες καθηγήτριες τις κυρίες Σοφία Καρασάββα, καθηγήτρια Γαλλικών, και Παναγιώτα Πλατσή, φιλόλογο.

Στόχος των μαθητών και των καθηγητριών είναι η εκπόνηση μίας κοινής εργασίας με τα  σχολεία  Institution Notre Dame στην Τουλόν, Collège Jean Bernard στην πόλη Salon de Province και το Ελληνικό Σχολείο Νίκαιας – Κυανής Ακτής – Μονακό με θέμα την ανάδειξη της ελληνικής παρουσίας στη Νότια Γαλλία και της αντίστοιχης γαλλικής στη Θεσσαλονίκη. Ήδη, οι μαθητές μας από τον Σεπτέμβριο υλοποιούν εργασίες και ανταλλάσσουν το υλικό που παράγουν με τους γάλλους συμμαθητές τους.

Επίσης, oι μαθητές της A΄τάξης έχουν ξεκινήσει να αλληλογραφούν με τους συνομηλίκους τους από το σχολείοCollège Jean Bernard με στόχο να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των γάλλων εφήβων στις πόλεις της Νότιας Γαλλίας, αλλά και να τους μεταφέρουν εικόνες από τη δική τους καθημερινότητα στη Θεσσαλονiκη.

Επιπλέον, οι μαθητές της Β΄ τάξης συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αφορά στην αναζήτηση γαλλικών αποτυπωμάτων στη Θεσσαλονίκη και στην ανάδειξη του ρόλου τους στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης μας.

Πρόθεσή τους είναι να εστιάσουν στις αρχιτεκτονικές δομές που χαρακτηρίζουν το πέρασμα από την Οθωμανική περίοδο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή εικόνα της πόλης, να μελετήσουν αυθεντικό αρχειακό υλικό (λογοτεχνικά και ιστορικά κείμενα, φωτογραφίες, έργα τέχνης και εικόνες) και να ετοιμάσουν ένα δίγλωσσο σενάριο (στα ελληνικά και στα γαλλικά), υλοποιημένο σε μία πολυτροπική παρουσίαση. Οι μαθητές εργάζονται, έχοντας ως στόχο να αναβιώσουν καταστάσεις και να ανασυνθέσουν τη μνήμη, γράφοντας τα δικά τους κείμενα ή γυρίζοντας μικρά βίντεο, εμπνευσμένοι από αναγνώσεις και μαρτυρίες των πρωταγωνιστών στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο αυτή.

Αντίστοιχα, οι Γάλλοι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων δουλεύουν με στόχο να προωθήσουν την ελληνική παρουσία στη δική τους περιοχή.

Το τελικό προϊόν θα παρουσιαστεί στο κοινό της Θεσσαλονίκης αλλά και στα συνεργαζόμενα γαλλικά σχολεία με τη συνδρομή των μαθητών τους.

Η συμμετοχή στην ευρωπαϊκή δράση eTwinning είναι μία μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν με Γάλλους σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις, να βελτιώσουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο στη γλώσσα επιλογής τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και το λεξιλόγιο τους, να εξασκηθούν στις παρουσιάσεις μπροστά σε κοινό και, φυσικά, να αξιοποιήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους.