Διδακτική επίσκεψη της Γ΄ τάξης στο ΤΙΤΑΝ
Φεβ 7 2019

Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Σχολείου μας θα πραγματοποιήσουν την τέταρτη διδακτική τους επίσκεψη, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΣΕΝ «Στη Σκιά ενός Στελέχους», στην εταιρεία ΤΙΤΑΝ. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συμπλήρωσε ήδη 117 χρόνια δραστηριότητας, καθώς η μητρική Εταιρία Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1902. Έχοντας την επιχειρησιακή βάση του στην Ελλάδα, ο Όμιλος αναπτύσσει σήμερα παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα σε 13 χώρες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές θα ξεναγηθούν στους χώρους του Ομίλου, θα δουν μέρος της παραγωγικής διαδικασίας και στελέχη της εταιρείας θα τους ενημερώσουν σχετικά με το προφίλ της επιχείρησης, τους στόχους, την ιστορία, τις εταιρικές αξίες και τον κώδικα δεοντολογίας. Η συμμετοχή των παιδιών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΣΕΝ, μέσω επισκέψεων και ενημερώσεων, έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές στις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές τους. Συνεπώς, το πρόγραμμα λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό και ως Επαγγελματικός Προσανατολισμός, έχοντας ως βασικό στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να διερευνήσουν τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ταυτόχρονα να αξιολογήσουν δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στην αγορά εργασίας.