«Έξυπνες μεταφορές και αυτόνομα οχήματα»
Οκτ 12 2023

 Chat Lab στο τμήμα Α1

Tην Τρίτη 3/10, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Α΄1 του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν διαδικτυακά σε ένα Chat Lab με την ερευνήτρια κυρία Μαριάννα Γιαννάκη. Το Chat Lab είναι μία δράση, η οποία εντάσσεται στη διοργάνωση της Βραδιάς του Ερευνητή, που διεξάγεται και φέτος με μεγάλη επιτυχία. Η ομιλήτρια, κυρία Γιαννάκη, εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτης στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από τον Ιούλιο του 2021. Είναι πολιτικός μηχανικός-συγκοινωνιολόγος, απόφοιτη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το θέμα της παρουσίασης «Έξυπνες μεταφορές και αυτόνομα οχήματα» κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των παιδιών. Μετά τη γνωριμία των μαθητών και των μαθητριών με τις τεχνολογίες αυτόνομων οχημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τέθηκαν από την ομιλήτρια ιδιαίτεροι προβληματισμοί, με τους οποίους ασχολούνται οι ερευνητές του συγκεκριμένου κλάδου. Τα παιδιά ενστερνίστηκαν σε μεγάλο βαθμό τους προβληματισμούς που έθεσε η κυρία Γιαννάκη. Η ερευνήτρια απάντησε με με μεγάλη φροντίδα και σαφήνεια στις ερωτήσεις των παιδιών, εξηγώντας πως κάθε προβληματισμός, κοινωνικός, περιβαλλοντικός ή τεχνολογικός, αποτελεί αντικείμενο μελέτης και έρευνας, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε με τρόπο αναλυτικό το έργο και τα καθήκοντα ενός σύγχρονου ερευνητή.

Υπεύθυνη για τη διοργάνωση της δράσης ήταν η καθηγήτρια Πληροφορικής, Βασιλική Αργυροπούλου. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μαριάννα Γιαννάκη για τη συνεργασία και τη λεπτομερή παρουσίαση της.