Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στην Αθήνα
Μαρ 20 2024

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου και του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, από Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 έως Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, αναρτήθηκαν οι με αρ. πρωτ. ΑΓΘ-396/11.3.2024 και ΑΛΘ-387/11.3.2024 προκηρύξεις στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στα Σχολεία κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Mazi Travel & Events
  2. Herodotus Travel
  3. Gassi Holidays

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Mazi Travel & Events (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2081920012 της ERGO Ασφαλιστικής, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339/96), διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχαν θέσει τα Σχολεία.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων για Αθήνα