Απόφοιτοι/ες νέοι/ες επαγγελματίες συνομιλούν με τα παιδιά
Απρ 20 2022

σε μια άμεση ενημέρωση επαγγελματικού προσανατολισμού 

Την εβδομάδα 11 έως 14 Απριλίου 2022 οργανώθηκε μία σειρά από διαδικτυακές παρουσιάσεις σχολών του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών για το αντίστοιχο τμήμα της Β΄ Λυκείου. Οι παρουσιάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από αποφοίτους, κυρίως, του Σχολείου μας, νέους ανθρώπους, οι οποίοι πρόσφατα ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών τους και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον εργασιακό χώρο.

Ο Σπύρος Καρακαΐσης, απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Leiden, η Μαρία Τσαουσίδου, απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μουσειολογία στο διατμηματικό πρόγραμμα του Α.Π.Θ., ο Κωνσταντίνος Βρεττός και η Χάρις Παγωνίδου, απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. και η Νίκη Κωνσταντίνου Σγουρού, απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, παρουσίασαν στους μαθητές και τις μαθήτριες του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών της Β΄ Λυκείου το πρόγραμμα σπουδών των συγκεκριμένων σχολών, την προσωπική τους εμπειρία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές τους σπουδές και τις επαγγελματικές επιλογές που οι ίδιοι καλούνται τώρα, ως νέοι επαγγελματίες, να αντιμετωπίσουν.

Ήταν πολύ σημαντικό για τα παιδιά να λαμβάνουν τη συγκεκριμένη ενημέρωση από πρώην συμμαθητές και συμμαθήτριές τους, που βρίσκονται κοντά τους ηλικιακά και έχουν περίπου τα ίδια ενδιαφέροντα και ανησυχίες. Η «φρεσκάδα» αυτή της νέας ματιάς αγγίζει αμεσότερα τους μαθητές και τις μαθήτριες αυτής της ηλικίας και έχει μεγαλύτερη απήχηση σε αυτούς.

Οι παρουσιάσεις αυτές συμπλήρωσαν την ενημέρωση που ήδη είχαν λάβει οι μαθητές και οι μαθήτριες από επαγγελματίες κατά την Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Έτσι, πιστεύουμε ότι βαδίζουν πλέον πιο σίγουροι και σίγουρες για την τελευταία χρονιά των λυκειακών σπουδών τους, όπου θα κληθούν να λάβουν τις τελικές αποφάσεις για τις σχολές που θα επιλέξουν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

Ήταν χαρά να ξανασυναντούμε τους/τις απόφοιτούς/ές μας, πρόθυμους/ες να συνομιλήσουν με τους/τις νεότερους/ες μαθητές και μαθήτριες επιβεβαιώνοντας έτσι τη σχέση τους με το σχολείο. Τους και τις ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που διέθεσαν να συνδεθούν μαζί μας από τον χώρο της δουλειάς τους στην Αθήνα και το Μπάρι της Ιταλίας.