Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης (σχολικό έτος 2018-19)
Ιαν 10 2019

Στα Αρσάκεια Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας στους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, η ουσιαστική και σε βάθος διδασκαλία των μαθημάτων επεκτείνεται και σε διάφορες δράσεις ή και προγράμματα, που επιτρέπουν στους μαθητές και στις μαθήτριες να σχηματίσουν μια πληρέστερη εικόνα για τον κόσμο που τους περιβάλλει, να αποκτήσουν συνείδηση των διαστάσεων της κοινωνίας και να αναπτύξουν όχι μόνο κριτική σκέψη, αλλά κι ευαίσθητη στάση ζωής απέναντι στα σύγχρονα ζητήματα.

Οι δυνατότητες αυτές παρέχονται εναλλακτικά και στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, τα οποία εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εκπονούνται κατά κύριο λόγο εκτός διδακτικού ωραρίου ή και στις παρυφές του. Κατά τη σχολική χρονιά 2018-19 το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης έχει σχεδιάσει δεκατέσσερα (14) Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στους τομείς της Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, στα οποία συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου, καθώς και τέσσερα (4) Ευρωπαϊκά Προγράμματα e-twinning.

Μπορείτε να δείτε όλα τα Προγράμματα, κάνοντας κλικ στον παρακάτω πίνακα