2η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Πόλεις του 21ου αιώνα: σε αναζήτηση της ποιότητας»
Ιαν 16 2020

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Αρσάκειο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, διοργανώνουν τη 2η Μαθητική Ημερίδα με θέμα «Πόλεις του 21ου αιώνα: σε αναζήτηση της ποιότητας». Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του 8ου Παναρσακειακού Μαθητικού Συνεδρίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, του οποίου αποτελεί δημιουργική προέκταση και συνέχεια. Μεταφέροντας τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στις εργασίες του στα Γυμνάσια και Λύκεια της Κεντρικής Μακεδονίας, προσκαλεί τους μαθητές τους να ανταποκριθούν στην πρόκληση, εμπλουτίζοντας και γονιμοποιώντας τα ερεθίσματα και τα ερωτήματα που τίθενται. Η 2η Μαθητική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 στο αμφιθέατρο του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ σε δύο κύκλους (έναν για τα Γυμνάσια και έναν για τα Λύκεια) και μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό:

  1. Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: Μαθητές και μαθήτριες της Β΄ & Γ΄ τάξης Γυμνασίου από Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Ο αριθμός των συμμετοχών θα οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της Ημερίδας.
  2. Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: Μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου από Δημόσια και Ιδιωτικά Γενικά Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Ο αριθμός των συμμετοχών θα οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της Ημερίδας.

Τους μαθητές και τις μαθήτριες καθοδηγούν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων.

Η 2η Μαθητική Ημερίδα θέτει στο επίκεντρο της μελέτης, του προβληματισμού και του διαλόγου μαθητών, εκπαιδευτικών και ειδικών έναν κοινό τόπο όπου όλοι ζούμε, δρούμε και υπάρχουμε, τη σύγχρονη πόλη. Προβάλλει την ποιότητα ως υψηλή αξία και καλεί τους συμμετέχοντες να αναζητήσουν τους παράγοντες που την καθορίζουν ερευνώντας σε βάθος κάθε πτυχή της ζωής μας στην πόλη. Οι πόλεις του 21ου αιώνα είναι δυναμικοί χώροι που υποβάλλονται σε συνεχή αλλαγή λόγω της υπερβολικής αστικοποίησης. Σκοπός της Ημερίδας είναι οι νέοι να προσεγγίσουν την πόλη τους ως έναν ζωντανό οργανισμό που εξελίσσεται με τη συνεχή αλληλεπίδραση περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς, και πολιτών και να συνειδητοποιήσουν πώς η πόλη τούς διαμορφώνει και πώς εκείνοι καθορίζουν το μέλλον της. Στο πλαίσιο της Ημερίδας επιδιώκεται να δοθεί ο λόγος στους νέους, για να προβάλουν το όραμά τους για τις πόλεις στις οποίες θα ζήσουν ως ενήλικες, αλλά και στους ειδικούς, ώστε οι πόλεις να αναδειχθούν όχι μόνο ως πηγή αλλά και ως λύση των παγκόσμιων προβλημάτων και, κυρίως, ως ο χώρος όπου η αναζήτηση της ποιότητας ζωής μπορεί να καταστεί εφικτή.

Διαβάστε περισσότερα στην Προκήρυξη που ακολουθεί: