Ρητορικοί Αγώνες στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
Ιαν 21 2020

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 θα διεξαχθούν στο Σχολείο μας Ρητορικοί Αγώνες, στο πλαίσιο της ΙΓ΄ Αρσακειακής Συνάντησης Δημιουργικού Προφορικού Λόγου. Ο προφορικός λόγος όχι μόνο συνιστά ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας και έκφρασης ιδεών, απόψεων και συναισθημάτων, αλλά ταυτόχρονα προάγει τη σκέψη και επηρεάζει τον τρόπο θέασης του κόσμου μας. Στα Αρσάκεια Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας η καλλιέργεια του προφορικού λόγου των μαθητών, σε όλες τις μορφές του, αποτελεί σταθερή εκπαιδευτική αρχή ύψιστης προτεραιότητας και γι’ αυτό έχει ενταχθεί τόσο στο πρωινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα η Αγωγή Προφορικού Λόγου, όσο και στους Απογευματινούς Ομίλους η Ρητορική. Παράλληλα, η μακρά παράδοση των Σχολείων μας στην οργάνωση Ρητορικών Αγώνων, που έχουν γίνει πλέον θεσμός, επιβεβαιώνει έμπρακτα τα μαθησιακά και παιδαγωγικά οφέλη της καλλιέργειας της προφορικής έκφρασης των μαθητών.

Στόχος των Ρητορικών Αγώνων είναι να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες μαθητές να διατυπώσουν ελεύθερα τη γνώμη και τον προβληματισμό τους για επίκαιρα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας τις επικοινωνιακές και γλωσσικές τους δεξιότητες, αλλά και να βιώσουν την αξία της γόνιμης και πολιτισμένης αντιπαράθεσης, αρθρώνοντας σαφή και τεκμηριωμένο λόγο, μέσα σε ένα χαρούμενο και φιλικό κλίμα. Σε αυτό το πλαίσιο, δικαίωμα συμμετοχής στους Ρητορικούς Αγώνες της 13ης Φεβρουαρίου 2020 έχουν οι μαθητές όλων των τάξεων του Σχολείου μας.

Τα ρητορικά αγωνίσματα στα οποία μπορούν οι μαθητές να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής είναι τρία ατομικά και ένα ομαδικό ως εξής:

Ατομικά αγωνίσματα:

 • του αυθόρμητου λόγου, ενός σύντομου αυτοσχέδιου λόγου πάνω σε ένα άγνωστο θέμα, στηριζόμενου κυρίως στην ικανότητα για συνειρμική έκφραση,
 • του προτρεπτικού λόγου, μιας προσχεδιασμένης ομιλίας με στόχο να πειστεί το κοινό για τη θέση που υποστηρίζει ο ομιλητής και όχι απλώς να ενημερωθεί για το θέμα,
 • της νοηματικής ανάγνωσης, η οποία αφορά στην εκφραστική απόδοση ενός πεζού κειμένου με τρόπο ανάλογο με το ύφος του κειμένου και έχει στόχο την ανάδειξη ιδεών, νοημάτων και συναισθημάτων.

Ομαδικό αγώνισμα:

 • των διττών λόγων, στο οποίο δύο τριμελείς ομάδες μαθητών αντιπαρατίθενται με επιχειρήματα επάνω σε ένα θέμα.

Οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα μόνο ρητορικό αγώνισμα [είτε ατομικό είτε ομαδικό] μέχρι την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020, παραδίδοντας τη Δήλωση Συμμετοχής στους καθηγητές της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων.

Την Οργανωτική Επιτροπή των Ρητορικών Αγώνων στελεχώνουν οι εξής εκπαιδευτικοί:

 1. Αικατερίνη Ιωακειμίδου, Φιλόλογος, Συντονίστρια των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη των Απογευματινών Ομίλων
 2. Αθανάσιος Νευροκοπλής, Θεολόγος και Διευθυντής του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
 3. Μαρία Φωτίου, Φιλόλογος και Υποδιευθύντρια του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
 4. Αλέξανδρος Αλεξίου, Φιλόλογος του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
 5. Βίκτωρας Βαβαρούτσος, Φιλόλογος του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης
 6. Αντωνία Βουλγαράκη, Φιλόλογος του Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης
 7. Βασιλική Δεμίρη, Φιλόλογος του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης
 8. Ελένη Κόντα, Φιλόλογος του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
 9. Ειρήνη Παπαδοπούλου, Φιλόλογος του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης

Η Ομάδα Κριτών των Ρητορικών Αγώνων θα στελεχωθεί με απόφοιτους του Αρσακείου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν θητεύσει στον Όμιλο Ρητορικής του Σχολείου, έχοντας συμμετάσχει πολλές φορές με επιτυχία στους Διαρσακειακούς Αγώνες Δημιουργικού Προφορικού Λόγου της Φ.Ε.