Χρήσιμος Οδηγός στη διαδρομή των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Τάξης
Σεπ 30 2018

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεκινά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄Λυκείου και μια διαδρομή -απαιτητική και κρίσιμη- προς τις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στη διαδρομή αυτή το Σχολείο και οι καθηγητές στέκονται βοηθοί και συμπαραστάτες των παιδιών προσφέροντας τις απαραίτητες γνώσεις μέσα από την ουσιαστική καθημερινή διδασκαλία που στοχεύει στην κατανόηση και κατάκτηση των γνώσεων, τις πολλαπλές μορφές ελέγχου της εμπέδωσής τους, αλλά και ενημερώνοντας σταθερά, έγκαιρα και αξιόπιστα τα παιδιά και τους γονείς τους για τις διαδικασίες που οδηγούν στις εξετάσεις.

Χρήσιμο είναι επομένως να ανατρέξουν οι ενδιαφερόμενοι στα εξής:

-στην εξεταστέα ύλη των εξετάσεων 2019, όπως ανακοινώθηκε τον Αύγουστο 2018 και αναρτήθηκε εδώ

-στην ενημέρωση των υποψηφίων, που κατατοπίζει για τα σημαντικά θέματα της εξεταστικής διαδικασίας [Φ.251/ 214066 /Α5 /11-12-2018] («Ενημέρωση μαθητών/ριών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2018-2019 και των αποφοίτων-υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο») διαβάζοντας την εγκύκλιο εδώ

Διαφωτιστικό είναι το συνοπτικό  έντυπο που δόθηκε ήδη από τον Μάιο στους μαθητές και τις μαθήτριές μας (δείτε το εδώ)

-στο μηχανογραφικό του Ιουλίου 2018, όπου αποτυπώνεται με σαφήνεια η κατάταξη των σχολών στα επιστημονικά επίπεδα (πατήστε εδώ), λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στις 26.09.2018 [Φ.253/139496/Α5/2018] (πατήστε εδώ)

-στον τρόπο του τελικού υπολογισμού των μορίων, όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΠΕΘ (πατήστε εδώ)

Για κάθε νεότερη ανακοίνωση ή ρύθμιση, οι σελίδες θα παρέχουν την απαραίτητη ενημέρωση. Κυρίως όμως, η διεύθυνση και οι καθηγητές, καθώς και το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Σχολείου, θα είναι διαρκώς στη διάθεση των μαθητών και των μαθητριών για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.

Καλή δύναμη στα παιδιά και καλή τους επιτυχία!