Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου
Μαρ 9 2022

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση της Γ΄τάξης του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στα Γιάννενα,  αναρτήθηκε η με αρ.πρωτ. 203/28.02.22 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία:

  1. Connection Travel
  2. Ηρόδοτος Tours
  3. Grecos Travel
  4. Focus Travel
  5. Gassi Holidays
  6. Happy Days
  7. Mazi Travel Events

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, έκρινε ως καταλληλότερη την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Ηρόδοτος Tours (αρ.ασφ.συμβ.2073180435 ERGO Ασφαλιστική), γιατί ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και τις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο -και ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών του ξενοδοχείου- και πρόσφερε την πιο συμφέρουσα τιμή ανάμεσα στις συγκρίσιμες παροχές.

[Εδώ οι προσφορές]