Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στον Βόλο
Μαρ 22 2023

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης στον Βόλο, από Τετάρτη 3 έως Πέμπτη 4 Μαΐου 2023, αναρτήθηκε η με αρ. πρωτ. ΘΓ-350/15-3-2023 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Focus Travel Agency
  2. Herodotus Tours
  3. Viavolta Travel Services

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Focus Travel Agency [αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2224016969 της εταιρείας NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ], διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.

προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων για Βόλο