Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στα Ιωάννινα
Μαρ 20 2023

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης στα Ιωάννινα, από Τρίτη 2 έως Πέμπτη 4 Μαΐου 2023, αναρτήθηκε η με αρ. πρωτ. ΘΓ-337/13-3-2023 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Viavolta travel services
  2. Herodotus Tours
  3. Focus Travel Agency

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Focus Travel Agency [αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2224016969 της εταιρείας NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ], διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων για Ιωάννινα