Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στα Τρίκαλα
Μαρ 20 2023

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου και Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στα Τρίκαλα, από Σάββατο 9 έως και Κυριακή 10 Απριλίου 2023, αναρτήθηκαν οι με αρ. πρωτ. ΘΓ-338/13-3-2023 και ΘΛ-326/13-3-2023 προκηρύξεις στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στα Σχολεία κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Focus Travel Agency
  2. Mygdonia Travel
  3. Herodotus Tours
  4. Mazi Travel & Events

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Focus Travel Agency [αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2224016969 της εταιρείας NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ], διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.

Προσφορές ταξιδιωτικών πρακτορείων για Τρίκαλα