Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου (Γ΄Λυκείου, Κρήτη)
Νοέ 29 2018

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση  μαθητών του  Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης στη Κρήτη, αναρτήθηκε η με αρ.πρωτ. 1656/23-11-2018 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία:

  1. ΗρόδοτοςTours
  2. Mazi Travel& Events
  3. Ζορπίδης Travel Services
  4. Apollo Travel Services
  5. Connection

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, έκρινε ως καταλληλότερη την προσφορά τού ταξιδιωτικού γραφείου Mazi Travel & Events (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 70019271  της INTERAMERICAN  και αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11592575 της GENERALI HELLAS σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339/96), διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και τις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο και μειοδότησε μεταξύ των υπολοίπων.