Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία
Μαΐ 27 2019

απέναντι στη ρητορική μίσους και τις ψευδείς ειδήσεις

Την Παρασκευή 10 Μαΐου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β3 στο πλαίσιο του μαθήματος «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» έλαβαν μέρος σε βιωματική δράση κατά της ρητορικής μίσους και τις ψευδείς ειδήσεις. Μαζί με την καθηγήτριά τους κ. Μ.Α. Βέργουλα συμμετείχαν σε μια άσκηση προβληματισμού υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του κ. Ηλία Τροχίδη, εκπροσώπου της οργάνωσης «Συμβίωση». Η «Συμβίωση» είναι μια οργάνωση που προωθεί την ενημέρωση και την εκπαίδευση, την ελευθερία της έκφρασης, και τον δημόσιο διάλογο. Ο τομέας δράσης της ταιριάζει όχι μόνο με το αντικείμενο του μαθήματος, αλλά και με τον ευρωπαϊκό, δημοκρατικό προσανατολισμό του σχολείου και τα προγράμματα στα οποία αυτό συμμετέχει, όπως η Βουλή των Εφήβων, το EP School Ambassadors και το teachers4Europe.

Η άσκηση έθετε διάφορα σενάρια ρητορικής μίσους και ψευδών ειδήσεων στην αντίληψη των μαθητών και μαθητριών,  οι οποίοι με τη σειρά τους έπρεπε να σκεφτούν πώς νιώθει ο αποδέκτης της ρητορικής μίσους και οι οικείοι του και με ποιον τρόπο μπορεί να επηρεάζεται το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ωστόσο, εμφανής πρόθεση του κ. Τροχίδη δεν ήταν να μείνουν οι μαθητές με τις αρνητικές σκέψεις που μοιράστηκαν αρχικά, αλλά να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα και να δουν τον θετικό αντίλογο. Έτσι, οι μαθητές έμαθαν για περιπτώσεις ευρωπαίων πολιτών που ενεργά υψώνουν τη φωνή τους για την αλήθεια και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους με διάφορους, απλούς αλλά και πρωτότυπους, τρόπους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν επίσης για το πρόγραμμα Get The Trolls Out και την αντίστοιχη καμπάνια που είναι σχεδιασμένη με τρόπο εύχρηστο για τους νέους, καθώς χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και τη ρητορική μίσους.