Έξυπνος κάδος ανακύκλωσης!
Ιούν 14 2019

Οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης συνέλεξαν πληροφορίες για την ανακύκλωση μέσα από επισκέψεις πεδίου σε σχετικούς φορείς και έπειτα δημιούργησαν έναν έξυπνο κάδο ανακύκλωσης.

Ο έξυπνος κάδος δημιουργήθηκε κυρίως από μακετόχαρτο, χαρτόνια κάνσον και σιλικόνη. Συνδέεται με Η/Υ μέσω απτικών φυσικών διεπαφών και προγραμματίζεται με το scratch.mit.

Κάθε φορά που ανοίγεις ένα καπάκι του κάδου προσφέρει πληροφορίες για το τι υλικό μπορείς να απορρίψεις στο εσωτερικό του καθώς και χρήσιμες συμβουλές.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα  με θέμα «Διαχείριση απορριμμάτων» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Η2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» όπου συμμετέχει η Ε΄τάξη του Σχολείου μας.