Γαλεριανό Συγκρότημα – Μια διαδραστική μακέτα
Ιούν 14 2019

Οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο τού πολιτιστικού προγράμματος με θέμα «Περίπατος ιστορικός στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη του χθες και του σήμερα»,  επισκέφτηκαν το Γαλεριανό συγκρότημα και ενημερώθηκαν από ξεναγούς για βασικά στοιχεία της Ιστορίας του.

Έπειτα ομάδες μαθητών ξεκίνησαν τη δημιουργία μιας διαδραστικής μακέτας για το Γαλεριανό Συγκρότημα. Αναπαράστησαν τη Ροτόντα, την Αψίδα τού Γαλέριου, το Οκτάγωνο και τον Ιππόδρομο με πηλό.

Αποθήκευσαν στον Η/Υ εικόνες από το διαδίκτυο αλλά και φωτογραφίες που οι ίδιοι τράβηξαν και ηχογράφησαν πληροφορίες για καθένα από τα παραπάνω κτίσματα.

Τέλος, η μακέτα συνδέθηκε με τον Η/Υ μέσω φυσικών απτικών διεπαφών και προγραμματίστηκε στο scratch.mit. Κάθε φορά που αγγίζεις ένα ορισμένο σημείο της αναπαράστασης του κτίσματος ακούγονται οι ηχογραφημένες πληροφορίες και προβάλλονται οι σχετικές εικόνες.