Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων
Οκτ 22 2020

Σχολικού Έτους 2020-21

            Paul Klee, Castle and Sun [1928]
Στα Αρσάκεια Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας στους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, την ουσιαστική και σε βάθος διδασκαλία των μαθημάτων πλαισιώνουν δράσεις και προγράμματα, που επιτρέπουν στους εφήβους να σχηματίσουν μια πληρέστερη εικόνα για τον κόσμο που τους περιβάλλει, να αποκτήσουν συνείδηση των διαστάσεων της κοινωνίας, και να αναπτύξουν όχι μόνο κριτική στάση, αλλά κι ευαισθησία απέναντι στα σύγχρονα ζητήματα.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στο πλαίσιο  των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: πρόκειται για Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, τα οποία εκπονούνται είτε στο πλαίσιο των μαθημάτων, κυρίως της Ζώνης Πολιτισμού και Επιστημών, είτε εκτός διδακτικού ωραρίου με διαδικτυακές συναντήσεις.

Κατά τη σχολική χρονιά 2020-21 το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης έχει σχεδιάσει τέσσερα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στους τομείς της Αγωγής Υγείας, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Πολιτιστικών Θεμάτων: