Βράβευση του Αρσακείου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης από το Α.Π.Θ.
Μαΐ 20 2021

Στις 23 Μαΐου 2019 το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης τιμήθηκε με μια ξεχωριστή διάκριση.
Με πρόταση του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, βραβεύτηκε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. ως φορέας υποδοχής του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.», αφού επιλέχθηκε ανάμεσα από όλα τα νηπιαγωγεία της πόλης μας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Ήταν μια διάκριση που δικαίωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του Αρσακείου Νηπιαγωγείου και απέδειξε πως αυτό που δίνει αξία και τονώνει τη φήμη ενός σχολείου είναι το ουσιαστικό παιδαγωγικό του έργο.
Παρόλο που το Νηπιαγωγείο μας είναι ένας κοινωνικός μικρόκοσμος στον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά, παίρνοντας χαρά και καλλιεργώντας σημαντικές δεξιότητες, αποδείχτηκε ότι είναι και ένα περιβάλλον που μπορεί να υποστηρίξει και να εμπλουτίσει τη σπουδή και την επαγγελματική κατάρτιση ενός νέου ανθρώπου. Κι αυτό χαρίζει στο σχολείο μας μια επιπλέον σημαία που κυματίζει ψηλά.
Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης νιώθει ευγνωμοσύνη για την τιμή που του έγινε και συνεχίζει να πιστεύει πως κάθε δημιουργικός διάλογος με το Πανεπιστήμιο, αλλά και οποιονδήποτε άλλο φορέα εκπαίδευσης και πολιτισμού είναι προς όφελος τόσο των μαθητών όσο και της κοινωνίας ευρύτερα.