Επιμορφωτικές Συναντήσεις με θέμα τη Χρήση της Τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό έργο
Μαΐ 24 2022

Οι εκπαιδευτικοί του Αρσάκειου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν σε μια σειρά επιμορφωτικών συναντήσεων με θέμα τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο κ. Αβδημιώτης Συνόδιος, εκπαιδευτικός, υποδιευθυντής του Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης και μέλος της Ομάδας Υποστήριξης Ψηφιακού Προγράμματος Αρσακείου, επιμόρφωσε τις νηπιαγωγούς την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 σε θέματα «Διαχείρισης της Ψηφιακής Τάξης», την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 στη «Δημιουργία Ψηφιακού Υλικού» και τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 στη «Χρήση του Διαδραστικού Πίνακα». Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης στον χώρο του σχολείου και διήρκησαν στο σύνολό τους τέσσερις ώρες.
Ο κ. Αβδημιώτης με την πολυετή εμπειρία του στο αντικείμενο παρουσίασε τρόπους με τους οποίους η εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν νέες μέθοδοι διδασκαλίας με τη χρήση του υπολογιστή. Η ψηφιακή τάξη και η χρήση της στην καθημερινή παιδαγωγική διαδικασία με τη δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού υλικού, παρουσιάσεων και ασκήσεων, αλλά και ο διαδραστικός πίνακας αφής αποτελούν σπουδαία εργαλεία στα χέρια των εκπαιδευτικών.
Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Αβδημιώτη για την αμέριστη βοήθειά του και ευελπιστούμε σε μελλοντική συνεργασία.