Επιμορφώσεις σε θέματα Δανειστικής Βιβλιοθήκης
Μαΐ 24 2022

Οι επιμορφώσεις των νηπιαγωγών του Αρσακείου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης πάντα δρουν υποστηρικτικά στο εκπαιδευτικό τους έργο.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Μια βιβλιοθήκη γεννιέται» πραγματοποιήθηκαν πολλές επιμορφώσεις του συλλόγου διδασκόντων εκ των οποίων δύο από τον κ. Χριστοφίδη Θεόδωρο, βιβλιοθηκονόμο της Βιβλιοθήκης των Αρσακείων Σχολείων της Θεσσαλονίκης διάρκειας δύο ωρών η κάθε μια.
Η πρώτη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 με θέμα την «Οργάνωση της Βιβλιοθήκης». Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σε θέματα που αφορούν την υποδομή μια βιβλιοθήκης, το μέγεθος της συλλογής των βιβλίων, τις προσκτήσεις και το πλάνο ανάπτυξής της, καθώς και την καταλογογράφηση και τον δανεισμό των βιβλίων.
Η δεύτερη επιμορφωτική συνάντηση αφορούσε τα «Τα ταξινομικά συστήματα» και συγκεκριμένα «Το σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών Librarika» και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022. Ο Βιβλιοθηκονόμος των Σχολείων μας παρουσίασε στις νηπιαγωγούς έναν οδηγό για τη δημιουργία του καταλόγου της βιβλιοθήκης και της ταξινόμησης των βιβλίων. Βήμα-βήμα εξήγησε αναλυτικά τις διαδικασίες που απαιτούνται και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν.
Ευχαριστούμε τον εισηγητή μας για όλη την βοήθεια και την υποστήριξή του στο Σχέδιο Δράσης του Νηπιαγωγείου της φετινής χρονιάς.