Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων: Αιτήσεις από 1η έως 14 Φεβρουαρίου 2023
Ιαν 25 2024

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλουν ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες 01/02/2024 ημέρα Πέμπτη έως και 14/02/2024 ημέρα Τετάρτη.

Η προκήρυξη εδώ

Για την ηλεκτρονική υποβολή θα χρειαστεί εγγραφή εδώ σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο Παράρτημα Α της προκήρυξης.

Για κάθε άλλη πληροφορία ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ εδώ