Απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας για το e-Twinning έργο «In the Limelight!»
Οκτ 20 2019

Το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2019 με Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το e-twinning έργο με τίτλο «In the Limelight!». Το έργο αυτό στο οποίο ιδρυτής ήταν το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης προσέλκυσε 23 ευρωπαϊκά σχολεία-συνεργάτες. Τα σχολεία τα οποία συνεργάστηκαν για την εκπόνησή του ήταν από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ουκρανία, την Πολωνία, την Τουρκία, τη Σερβία, τη Γεωργία και την Ελλάδα.

Στόχος του έργου ήταν η καλλιέργεια δημιουργικής επικοινωνίας μαθητών από  διαφορετικά σχολεία της Ευρώπης και η ενασχόλησή τους με θέματα παγκόσμιας σημασίας που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν, όπως: οι κίνδυνοι της χρήσης του διαδικτύου, τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα και πιθανοί τρόποι επίλυσής τους, η τέχνη ως μέσο για  την ανταλλαγή των πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και η φιλαναγνωσία. Για όλα τα παραπάνω θέματα οι μαθητές των σχολείων δούλεψαν συνεργατικά, ώστε να δημιουργήσουν αφίσες, infographics, βίντεο και παρουσιάσεις, αποτυπώνοντας με διαφορετικούς τρόπους τις απόψεις τους πάνω στα θέματα αυτά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έμαθαν να είναι ανεκτικοί σε θέματα πολιτιστικής κουλτούρας και εθίμων των άλλων λαών και καλλιέργησαν τον σεβασμό στις διαφορές που εντοπίζονται στους  διαφορετικούς πολιτισμούς. Απώτερος στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και γλωσσικές τους δεξιότητες και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους τόσο στους συμμαθητές τους στο σχολείο, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Το έργο σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή e-Τwinning ήταν πολύ δημιουργικό καθώς είχε πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία και ανάπτυξη στη διάρκεια του έτους και οι μαθητές είχαν ενεργή συμμετοχή και έκαναν δημιουργική χρήση εργαλείων ΤΠΕ για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές τμημάτων Αγγλικών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Κατερίνα Κυριακίδου. Συγχαρητήρια στους μαθητές μας και τους ευχόμαστε πολλές επιτυχίες σε e-twinning προγράμματα και στο μέλλον!