Ημέρα Σταδιοδρομίας: Τρίτη 04 Φεβρουαρίου 2020 (09:00–11:35)
Ιαν 24 2020

Καθώς ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ σχολείου, σπουδών και κόσμου της εργασίας, το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης διοργανώνει την «Ημέρα Σταδιοδρομίας» για τους μαθητές της Γ΄ τάξης. Με την πρωτοβουλία αυτή γίνεται προσπάθεια να ενημερωθούν τα παιδιά για διάφορα επαγγέλματα, ώστε να είναι σε θέση στο μέλλον να πάρουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις με τρόπο υπεύθυνο, οργανωμένο και συστηματικό. Η «Ημέρα Σταδιοδρομίας» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 04 Φεβρουαρίου 2020 από τη 2η έως και την 4η διδακτική ώρα (09:00–11:35).

Κατά την ημέρα αυτή, αρχικά (09:00–09:45) στο αμφιθέατρο του Γυμνασίου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεόδωρος Παναγιωτίδης, θα παρουσιάσει το θέμα: «Σπουδές και εργασία: από τον 20ο στον 21ο αιώνα», συζητώντας στη συνέχεια με τους μαθητές για τις επιλογές κατεύθυνσης σπουδών και τις προοπτικές σταδιοδρομίας στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Κατόπιν σε δύο κύκλους (10:00–11:35), οι μαθητές θα μετακινηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας για τα 14 συνολικά εργαστήρια, όπου ομιλητές-εισηγητές (γονείς μαθητών μας στην πλειονότητά τους) με διακεκριμένη επιστημονική και επαγγελματική δράση θα παρουσιάσουν και θα συνομιλήσουν με τους μαθητές για τις σπουδές, τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται, τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος καθώς και για τις προοπτικές του στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα, κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο