Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική μετακίνηση στην Αθήνα [Εκάλη]
Ιαν 23 2020

Προκειμένου να επιλεγεί ταξιδιωτικό γραφείο για την προγραμματιζόμενη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών του Αρσακείου Γυμνασίου στην Αθήνα, από 6 Απριλίου 2020 έως 8 Απριλίου 2020, αναρτήθηκε η με αρ. πρωτ. 32/10-01-2020 προκήρυξη στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν στο Σχολείο κλειστές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία: 

  1. Focus Travel Agency
  2. Herodotus Tours
  3. Connection Travel
  4. KP Holidays

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, αφού μελέτησε τις προσφορές, προέκρινε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Connection Travel (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 97956 της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339/96), διότι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και στις προδιαγραφές που είχε θέσει το Σχολείο.